منو
 صفحه های تصادفی
چگونگی شکست مسعود غزنوی و واگذاری بخشی از قلمروی خود به ترکمانان
امام صادق علیه السلام و معجزه ای مانند معجزه ابراهیم
آب میوه
آذربایجان
هیوم
دریافت اسم اکبر و آثار نبوت از پیامبر
نگه داری گراف
دانشکده مهندسی عمران دانشگاه امیر کبیر
اصول هندسه اقلیدسی
ماه رجب
 کاربر Online
576 کاربر online
 : تاریخ
برای پاسخ دادن به این ارسال باید از صفحه قبلی اقدام کنید.   کاربر offline آآوا رسا 3 ستاره ها ارسال ها: 143   در :  دوشنبه 18 اردیبهشت 1385 [17:08 ]
  ماندگاری حادثه ی تاریخی در حافظه ی مردم...
 

سوال بسیار به جا و مهمی است ...

عظیم بودن یا موثر بودن یک حادثه تاریخی در زمان واقع شدنش و البته نزدیکی آن به زمان حال شاید از عوامل ماندگاری یک حادثه در حافظه ی یک ملت باشد...مثل ماجرای کودتای 28 امرداد 32 .

اما از طرفی هم یاد آوری خیلی از حوادث تاریخی ، برای مردم ، می تواند آنها را در حافظه ی تاریخی مردم جای دهد.
البته این یاد آوری اگر از سوی اهل تاریخ و بدون غرض ورزی باشد ، خیلی بهتر است چون از تحریف حادثه تاریخی در جزئیات آن و تفسیر های نادرست از آن جلوگیری می کند.

برای مثال در آستانه ی جنبش مشروطه و زمانی که آرام آرام جامعه برای پذیرش قانون ورای شاه آماده می شد ، خیلی از روشنفکران جامعه ی آن روز ایران به جدا شدن بخشهایی از ایران در جنگهای ایران و روس توجه می کردند و آنها را به یاد جامعه ی ایرانی می آوردند.

  امتیاز: 0.00