منو
 کاربر Online
542 کاربر online
 : عمومی
برای پاسخ دادن به این ارسال باید از صفحه قبلی اقدام کنید.   کاربر offline فلاحیان 3 ستاره ها ارسال ها: 93   در :  شنبه 02 اردیبهشت 1385 [07:18 ]
  ارديبهشتگان
 

اردیبهشت گان

روز اردیبهشت از ماه اردیبهشت بر شما خجسته باد

بهشــت است گیتـــی ز اردیبهشـت

 حـلال آمـد ای مه مـی انــدر بهشت

به شادی نشین هین و می خواه می

 که بی می نشستنت زشت است زشت
(مسعود سعد سلمان)


اردیبهشت‌گان نیز از جشنهای ماهانه‌ی ایرانی است که با برابر با همزمان شدن اردیبهشت روز با اردیبهشت‌ماه می باشد.
اردیبهشت گان از گروه جشنهای آتش بشمار می‌آید. `کوشیار` این جشن را `گلستان جشن` خوانده‌است(جشنهای ایرانی از هاشم رضی). جشنهای آتش مردمان کهن فلات ایران اردیبهشت‌گان، شهریورگان، آذرگان، سده و سوری می باشند.


برگزاری این جشن با آتش افروزی که در نزد ایرانیان و بسیاری دیگر از مردم جهان از ارزش و اهمیت فراوانی برخودار است همراه بوده‌است. ناگفته پیداست که امروزه نیز روشن کردن آتش و یا چراغهای با نورهای رنگارنگ از بایسته‌های هر جشن و شادی می‌باشد و در هر کجای گیتی جشنها را با آتش افروزی و روشن کردن شمع و چراغ برپای می‌دارند.

یادآوری روزهای ِ ویژه در ماه اردیبهشت امسال:

1. گاهان بار ِ یکم:
گاهان بار ِ یکم، یا `چهره میدیوزرم گاه`:
گاهان بار ِ یکم، که `چهره میدیوزرم گاه` نام دارد از روز دهم اردیبشت آغاز می شود و تا روز ِ چهاردم اردیبشت دنبال می شود.
روز 10 اردیبشت – خور روز (خیر روز) برابر با روز 30 ماه آپریل
روز 11 اردیبشت- ماه روز برابر با روز 1 ماه مای
روز 12 اردیبشت- تیر روز برابر با روز 2 ماه مای
روز 13 اردیبشت- گوش روز برابر با روز 3 ماه مای
روز14 اردیبشت- دی به مهر روز برابر با روز 4 ماه مای

2. روز های نـَــبُــــر
روز های ِ نبر روزهایی هستند که در این روز ها زرتشتیان از خوردن گوشت و ریختن خون جانداران خود داری می کنند. این روز ها برابرند با:
1 اردیبهشت برابر با 21 ماه آپریل- بهمن یا وهمن رور
11 اردیبهشت برابر با 1 ماه مای- ماه رور
13 اردیبهشت برابر با 3 ماه مای- گوش رور
20 اردیبهشت برابر با 10 ماه مای- رام رور

  امتیاز: 0.00