منو
 صفحه های تصادفی
ابزارهای سیاست بانک مرکزی
شاهرخ شاه
ضد عفونی کننده هها
دعای امام حسین علیه السلام هنگام ورود به کربلا
اریسته
الکتریسته ساکن
غلامحسین افشردی
بوای درختی سبز
کوتاه ، شنیدنی
تکنیک های کشاورزی
 کاربر Online
1135 کاربر online
 : نجوم
برای پاسخ دادن به این ارسال باید از صفحه قبلی اقدام کنید.   کاربر offline مجید آقاپور 4 ستاره ها ارسال ها: 1637   در :  چهارشنبه 23 فروردین 1385 [12:01 ]
  مانورهای فضایی که به کمک جاذبه انجام می شود
 

سلام

در مانورهای فضایی که به کمک جاذبه انجام می شود، چرا جاذبه شتاب جسم را در فضا افزایش می دهد، پس از عبور آن جسم باعث کاهش شتاب نمی شود؟ در این گونه مانورهای فضایی که به اثر "تیکمانی" هم معروف هستند، برای به حرکت در آوردن یا به اصطلاح راندن شیئی (مانند یا ماهواره با یک سفینه اکتشافی) در فضا، از یک سیاره یا جرم آسمانی دیگر کمک گرفته می شود. این سیاره کمکی می تواند سرعت سیر سفینه را افزایش یا کاهش دهد و همچنین در مسیر حرکت آن نیز تغییر ایجاد کند.

سفینه های اکتشافی کثل گالیله (برای اکتشاف ژوپیتر) و ویجر (واقع در لبه منظومه شمسی)، انرژی لازم برای افزایش سرعت خود را از میدانهای جاذبه اجرام آسمانی می گیرند. بدین ترتیب بدون مصرف وخت بر سرعت خود می افزایند. هنگامی که یک سفینه به یک جرم آسمانی نزدیک می شود، رعت آن افزایش می یابد زیرا بهوسیله میدان جاذبه ان سیاره جذب می شود (سیاره ای که جرمش بیشتر است). هنگامی که سفینه به اندازه کافی به سیاره نزدیک شد، این دو جرم مومنتوم زاویه ای با اندازه حرکت زاویه ای خود را با یکدیگر مبادله می کنند. به عبارت دیگر سیاره و سفینه بر یکدیگر اثر متقابل می گذارند، بدین ترتیب که سفینه از سیاره انرژی می گیرد و بر سرعتش افزوده می شود و در عوض سیاره انرژی خود را از دست می دهد و سرعتش (البته به طور نامحسوسی) کاهش می یابد.

این افزایش در اندازه حرکت زاویه ای، مانند تیرکمانی سفینه را پرتاب می کند و آن را به فضا می راند. اگر به خاطر یکی از بازیهای زمان کودکی ما این بود که یک دستمان را به تیری می گرفتیم و به دور آن می چرخیدیم و سپس رهایش می کردیم و می دویدیم، با این کار احساس می کردیم که به پرواز در آمده ایم. این درست همان کاری است که سفینه انجام می دهد و اندازه حرکت سفینه به همان میزان افزایش می یابد. بله، نیروی جاذبه یک یاره بر روی سفینه یا ماهواره ای که از ان عبور کرده نیز تاثیر می گذارد، اما برآیند نیروهای حاصل از نقل و انتقال انرژی (بین سفینه و سیاره) به سفینه، انرژی بیشتری (بیش از انرژی ای که قبل از نزدیک شدن به سیاره داشت) می بخشد و در نتیجه سرعت آن کاهش نمی یابد.

  امتیاز: 0.00