منو
 کاربر Online
521 کاربر online
 : عمومی
برای پاسخ دادن به این ارسال باید از صفحه قبلی اقدام کنید.   ناشناس   در :  چهارشنبه 16 فروردین 1385 [11:25 ]
  به انجمن فرهنگ هم سرایت کرد
 

در همون اول نوشته ات را حذف میکنند ببینید


دلیل حذف: حذف کلی به همراه جوابها حذف عنوان و محتوا
دلیل حذف:
Page cannot be found
The page you are looking for might have been removed, had its name changed, or is temporarily unavailable.Please try the following:

If you typed the page address in the Address bar, make sure that it is spelled correctly.

Open the daneshnameh.roshd.ir home page, and then look for links to the information you want.
Click the Back button to try another link.
Problem: Unknown Error -1.

  امتیاز: 0.00