منو
 صفحه های تصادفی
کاربر:محمدرضا شفیع زاده
سطح انرژی هسته‌ای
اصول مکانیک کوانتومی
فاخته
کالکوپیریت
عملگرهای منطقی
کاربرد هورمون جیبرلین در باغبانی
فیزیک در گذار زمان2
فرهنگ اصطلاحات و واژگان سینمایی
سهم ممتاز
 کاربر Online
345 کاربر online
اطلاعات کاربر

اطلاعات کاربر
شناسه کاربر:پویا نجفی زنجانی
آخرین ورود به سیستم:دوشنبه 09 مرداد 1385 [20:54 ]
نام حقیقی:پویا نجفی
مقطع تحصیلی:فوق لیسانس مهندسی برق گرایش الكترونیك
زمینه علاقه:علوم طبیعت, مهندسی و فن‌آوری
زمینه های فعالیت مستقیم:علوم طبیعت, مهندسی و فن‌آوری
  همکاری های کاربر   مشارکت های کاربر
صفحه شخصی دانشنامه