منو
 صفحه های تصادفی
طبقه بندی رنگ براساس روشهای رنگرزی
سدهای مخزنی
علی در قرآن سوره ص 75
منظومه شمسی
مُعْتَزّ خلیفه عباسی
دانشکده مهندسی شیمی دانشگاه علم و صنعت
رشته مخابرات هواپیما
الکترونگاتیوی مولیکن
تاسیسات و ساختمانهای باغبانی
گزنوتیم
 کاربر Online
740 کاربر online
اطلاعات کاربر

اطلاعات کاربر
شناسه کاربر:سمیه یاری
آخرین ورود به سیستم:دوشنبه 29 خرداد 1385 [08:44 ]
پست الکترونیکی:yari25976@yahoo.com
نام حقیقی:سمیه یاری
مقطع تحصیلی:دیپلم  غیره
زمینه علاقه:
زمینه های فعالیت مستقیم:
  همکاری های کاربر   مشارکت های کاربر
صفحه شخصی دانشنامه
من دلم می گوید همه بچه های کوچه بزرگ شده اند
من دلم پر شده است
من دلم با یک فحش خالی نمی شود
من دلم می گوید
همه بچه ها به این همه صدای بد عادت کرده اند
من دلم می گوید : ساکت !