منو
 صفحه های تصادفی
واژگان بوم شناسی
جابر بن عبدالله انصاری
دوگونه شمردن I
تروپوسفر
چوب پنبه یی شدن
قطربالارو در عکاسی
پیش گویی
ندای شیطانی
بتن
شاه طهماسب دوم
 کاربر Online
795 کاربر online
اطلاعات کاربر

اطلاعات کاربر
شناسه کاربر:جعفر نوری
آخرین ورود به سیستم:سه شنبه 10 آبان 1384 [09:41 ]
نام حقیقی:جعفر نوری اصل
مقطع تحصیلی:لیسانس فیزیك
زمینه علاقه:حقوق, فلسفه, فیزیک, ادبیات, مهندسی هسته ای, مهندسی هوا فضا, عجایب مهندسی, الهیات, افکار و عقاید
زمینه های فعالیت مستقیم:
  همکاری های کاربر   مشارکت های کاربر
صفحه شخصی دانشنامه