Thin Ethernet


  • کابل RG-58/U در شبکه های Thin Ethernet مورد استفاده قرار می گیرد که انعطاف پذیری نسبتا خوبی دارد و حتی نیازی به کابل جداگانه AUI ندارد اما در مقایسه با کابل زوج به هم تابیده که بعدا به آنهم می پردازیم همچنان زمخت و انعطاف ناپذیر است. طول شبکه Thin Ethernet به 185 متر محدود است.کابل RG-58‌ از رابط BNC برای اتصال به T- Conector و ارتباط با NIC داخل کامپیوتر استفاده می کند.اگر اتصالات بین کابل ها ، رابط BNC و T-Conector به هر دلیل دچار مشکل یا قطعی شود باس دو نیمه شده و ارتباطات شبکه بین سیستم هایی که در دو طرف بریدگی قرار دارند از بین می رود. در این حالت فقدان دو مقاومت خاتمه دهنده ( Terminator ) در یک سر هر تکه از باس ، همه بار شبکه به مخاطره می افتد.

img/daneshnameh_up/2/20/Thin_ethernet.jpg


img/daneshnameh_up/0/0d/Bus_network.jpg

  • برای قرار دادن رابط BNC روی کابل از ابزاری بنام کریمپر-Crimper یا پرس BNC استفاده می شود.


تعداد بازدید ها: 11634