IP


IP چیست ؟
IP مخفف کلمه Internet Protocol می باشد.
این پروتکل برای شبکه اتصالی بر روی اینترنت استفاده می شود و پروتکل انتقالی که بر پایه اینترنت می باشد و جهت انتقال اطلاعات فرستاده شده از یک ناحیه وب به ناحیه دیگر وب یا شبکه می باشد ، اطلاعات در بسته هایی فرستاده می شوند که وقتی به مقصد می رسند دو باره باز شده و نصب می گردند.
یک صفحه وب بوسیله مرورگر بدین شکل دریافت شود که اطلاعات به صورت بسته هایی کوچک در مبدا تبدیل شده و ارسال می شوند و در مقصد دوباره این بسته های باز شده و یک پارچه می شوند و به شکل واحد در می آیند تا صفحه ای را ایجاد نمایند.تعداد بازدید ها: 13598