چگونه یک توپ را پرتاب می کنید


توپی را تا آنجا که قدرت دارید بطور مستقیم پرتاب کنید و ببینید کجا سقوط می کند . حال با صرف همان مقدار انرژی ، یعنی تا آنجا که قدرت دارید توپ را با کمی انحراف رو به بالا پرتاب کنید .
img/daneshnameh_up/c/cc/mzp19.jpg


مشاهده خواهید کرد که :

توپی که کمی رو به بالا پرتاب شده است ، در فاصله دورتری فرود می آید .

توضیح :

توپی که به طرف بالا پرتاب شده است قبل از اینکه به زین اصابت کند ، مسافت بیشتری را در هوا پیموده و خود به خود از پرتاب کننده دورتر شده است . بنابراین زمان زیادتری لازم است تا توپ این مسافت فضائی را بپیماید .
اگر دو پسر بچه ، دو توپ را همزمان از ارتفاع یکسانی به طور مستقیم پرتاب کنند ، توپها همزمان به زمین برخورد می کنند .
این واقعیت دارد که اگر حتی یکی از بچه ها انرژی بیشتری مصرف کند ، توپ وی دورتر خواهد رفت ، اما زمان پروازشان یکی خواهد بود . نیروی گرانش زین برای هر دو به یک اندازه است . امّا صرف انرژی بیشتر روی یک توپ باعث می شود که آن توپ در همان زمان مسافت بیشتری را بپیماید .تعداد بازدید ها: 9120