پاداش انتظار فرج امام زمان


ابوبصیر از امام صادق علیه السلام روایت می کند که فرمود:
« هر کس دوست دارد که از اصحاب قائم علیه السلام باشد، باید منتظر باشد و در حال انتظار، تقوا پیشه کند و به فضایل اخلاقی عمل کند. پس اگر پیش از ظهور قائم بمیرد، پاداش اصحاب او را خواهد داشت. بکوشید و منتظر باشید. گوارایتان باد، ای گروهی که مورد رحمت قرار گرفته اید.»

و در روایتی دیگر فرمود:« آیا نمی دانی هر کس منتظر امر ما باشد و بر ترس و آزار ظالمان صبر کند، فردا در زمره ما خواهد بود؟ »

منابع:
بحارالانوار 52 / 140 حدیث 50 -------- غیبه النعمانی .
بحارالانوار 52/ 22 حدیث 1 .
بحارالانوار 52/ 256 حدیث 147 --------- کافی.
بحار الانوار 52 / 122 حدیث 1.

مراجعه شود به:
منتظرین امام مهدی علیه السلام شیعیان حقیقی اند
انتظار فرج


تعداد بازدید ها: 12019