ویروس هااین مطلب از بخش آموزش وب‌سایت المپیاد زیست‌شناسی رشد،انتخاب شده که با فرمت pdf نیز در وب‌سایت المپیاد رشدموجود می‌باشد. برای مشاهده این موضوعات در وب‌سایت المپیاد، به آدرس فهرست مطالب زیست‌شناسی مراجعه کنید. همچنین می‌توانید با کلیک اینجا‌ ، با ویژگی‌های بخش آموزش این وب‌سایت آشنا شوید.


ویروس ها


ویروس ها در مرحله اول معمولاً بر اساس نوع مواد ژنتیکی که دارند (RNA یا DNA ) تقسیم بندی می شوند در مرحله بعد براساس مشخصات ساختاری پروتئین های پوششی سطح (caspid)مانند نوع یا تقارن، وجود یا عدم وجود پوشش، تعداد زیر واحدهای مجزا پروتئنی در کسپید(capsomeres)و سایز عمومی دسته بندی می شوند.
ویروس های همچنین می توانند بر اساس میزبان خود ( حیوان، گیاه و یا باکتری ) تقسیم بندی شوند.
(شکل 1 و 2 )
شکل 1
img/daneshnameh_up/2/27/bioM0101.jpg
شکل 2
img/daneshnameh_up/f/f2/bioM0102.jpg
ویروس ها انگل های اجباری هستند خارج از سلول میزبان آنها مولکول های ساکن و مرده هستند هنگامی که ماده ژنتیکی آن وارد سلول میزبان شود می تواند متابولیسم سلول میزبان را به دست گرفته و چند نسخه از خود را همانند سازی کند. دلیل سوم برای استفاده باکتره ها و ویروس ها در مطالعات ژنتیکی کاربرد راحت آن ها است. میلیون ها باکتری را می توان در یک محیط مطالعات کشت مورد استفاده قرار داد که در مقایسه به همان تعداد موجود پروکاریوت مانند مگس میوه به زحمت بسیار کمتری احتیاج دارد ( برخی یوکاریوتها مانند مخمر یا Neurosporaنیز می تواننند با روش های مطالعه پروکاریوت ها مورد مطالعه قرار گیرند ) بحث بعدی به تعمیم تکنیک هایی که در فصل قبل معرفی شد می پردازد این تکنیک ها در مطالعات باکتریایی یا ویروسی به کار می روند.
---
!ویریون آنفولانزا:
عامل آنفولانزا حیوانی (the flu)یک ویریون است که بسیار پیچیده تر از فاژ می باشد قطر این ویریون تقریباً 100 نانومتر می باشد و با دو نوع spikeپوشیده شده است.
شکل 3
img/daneshnameh_up/1/19/bioM0103.jpg
شکل 4
img/daneshnameh_up/8/86/bioM0104.jpg
spikeنوع H که موجب تجمع گلبول ها قرمز می شود توانایی اتصال به میزبان را به ویرون می دهد نوع دیگر N_Spikeمی باشد به خاطر اینکه همان آنزیم neuraminidaseمی باشد به این نام خوانده می شود این آنزیم به ویریون امکان خارج شدن از سلول میزبان را می دهد.
در درجه اول ایمنی نسبت H_Spikeفرد را در برابر همان گونه آنفولانزا محافظت می کند اپیدمی های گسترده آنفولانزا انسانی که هر چند سال رخ می دهد نتیجه یک تغییر عمده در ساختار H_Spike می باشد که منجر به تشکیل یک گونه جدید می گردد. این تغییرات در H_Spike احتمالاً ناشی از نوترکیبی با انواع حیوانی ویرون می باشد.
H_spike و N_spike در یک غشا لیپیدی دو لایه که با یک پوشش زمینه پروتئینی محافظت می شود قرار گرفته است این غشاء دو لایه از همان غشا سلول میزبان نشأت گرفته است درون ویریون هشت RNAتک رشته ای وجود دارد هر RNAقابلیت هدایت سنتز یک یا دو پروتئین از سیزده پروتئین شناخته شده که توسط ویریون تولید می شود را دارد.
توالی دقیق اتفاقاتی که در طی سرایت ویروس کاملاً شناخته شده نیست. هر چند بیشتر آن با توجه به پیچیدگی ویریون شناخته شده است. همه RNAهای آن توالی یابی شده و ساختمان سه بعدی مهمترین پروتئین های آن تعیین شده است با این وجود هنوز سوالات زیادی با توجه به عملکرد این ویروس باقی می ماند.


پیوند های خارجی

http://Olympiad.roshd.ir/biology/content/pdf/0058.pdf
تعداد بازدید ها: 21490