هلوimg/daneshnameh_up/8/83/Flameprince_peaches_1.jpg
img/daneshnameh_up/3/38/Peach_flowers1.jpg
شکوفه های هلو


هلو میوه آبدار درخت Prunus Persica است که دارای یک هسته سخت، گوشت زرد، یا نسبتاً سفید و پوستی مخملی می باشد. بر اساس چسبیدن گوشت به هسته این میوه به دو دسته هسته جدا و هسته چسب تقسیم می شوند. یکی از میوه هائیکه تا حد زیادی با هلو ارتباط دارد شلیل است. ارتباط شلیل ها با هلو تا حدی است که در واقع گاهی اوقات محصولات هلو حاوی تعداد کمی شلیل هستندو برعکس.

نام انگلیسی هلو (peach) به یک سری از رنگ های نارنجی مایل به صورتی اشاره دارد .
یکی از شخصیتها در sitcom Seinfeld به نام Tough Cosmo Kramer هلویی به اصطلاح Mackinaw را می خورند که امروزه چنین گونه ای یافت نمی شود.تعداد بازدید ها: 60781