نمونه برداری از مایعات


نگاه اجمالی

روشهای نمونه برداری از مایعات بستگی به نوع محلول و شکل ظرف دارد. چنانچه محلول مورد نظر همگن باشد، یعنی تنها از یک فاز تشکیل شده باشد، نمونه برداری کار آسانی است و می‌‌توان هر قسمتی از آن را به وسیله روشهایی مثل آزمایش سیفون کردن ، ریختن ، پی‌پت کردن یا طرق دیگر به عنوان نمونه انتخاب کرد.

نمونه برداری محلولهای ناهمگن

  • اگر محلول همگن نباشد، مانند امولسیون و سوسپانسیون ، باید پس از به هم زدن حجمهای مساوی از قسمت بالا ، پایین و وسط ظرف ، نمونه‌های مجزا را برداشته و سپس با هم مخلوط کنیم.

  • اگر محلول دارای ذراتی باشد که ته‌نشین می‌‌شوند، ابتدا باید محلول را خوب به هم زد و سپس به سرعت از آن نمونه برداری کرد. همچنین می‌‌توان قسمت جامد را صاف کرد و سپس به طور جداگانه از قسمتهای مایع و جامد برحسب وزن نسبی آنها نمونه برداری را انجام داد.

نمونه برداری مایعات مخلوط نشدنی

اگر با مایعات مخلوط نشدنی که تشکیل چند لایه جدا از هم را می‌‌دهند، سر و کار داشته باشیم، از هر مایع به اندازه حجم نسبی آنها به طور مجزا بخشی را بر می‌‌گزینیم. نمونه برداری از این مایعات توسط لوله‌ای که درب محفظه انتهایی آن به وسیله میله‌ای که تا بالای لوله امتداد دارد و باز و بسته می‌‌شود، صورت می‌‌گیرد.

نمونه برداری از محلولهای فرار

محلولهای فرار باید پیش از نمونه برداری خنک شوند و محلولهای غیر فرار که دارای بلور هستند، باید ابتدا گرم شوند تا بلورهای تولید شده حل شوند. از محلولهایی که به وسیله لوله انتقال پیدا می‌‌کنند، باید در فواصل زمانی مساوی ، در مدت 24 ساعت از محلی که مایع خارج می‌‌شود، مقادیر مساوی از ماده را انتخاب کرده و مخلوط نمود. اگر چندین شیر خروجی وجود داشته باشد، باید از هر یک به مقدار مساوی نمونه برداری کرد و سپس آنها را با هم مخلوط کرد.

مباحث مرتبط با عنوانتعداد بازدید ها: 20565