نقطه ی محو شونده


اشکال با لبه های نا مشخص ( غیر واضح ) می توانند از دید ما حذف شوند.

img/daneshnameh_up/5/50/saba03.jpg

یک نقطه ی رنگی محو با لبه های نا مشخص از دید ما نا پدید می شود . با خیره شدن به آن رنگ نقطه در صفحه محو می شود .

وسایل مورد نیاز :

یک ورق کاغذ صورتی
یک دایره ی کاغذی آبی ( به قطر 5/2 سانتی متر )
یک ورق کاغذ پوستی ( کالک )

شرح آزمایش :

نقطه ی آبی را وسط صفحه ی صورتی قرار داده و کاغذ پوستی را روی آن می گذاریم . به صفحه خیره شوید تا وقتی که نقطه ی آبی در صفحه ی صورتی محو شود سپس کاغذ پوستی را بر می داریم .

چه اتفاقی در حال وقوع است؟

چشم ما همواره حرکت های عصبی کوچکی دارد بدون اینکه ما متوجه باشیم . با هر حرکت ، چشم ما اطلاعات جدیدی دریافت کرده و آنها را به مغز می فرستد . دیدن تصاویر مستلزم دریافت این اطلاعات دائمیست .
هنگامی که به نقطه نگاه می کنیم نیز چشم ما حرکت های عصبی کوچکی دارد ،ولی تغییرات رنگ در لبه های نقطه ( به علت وجود کاغذ پوستی ) به تدریج صورت می گیرد . در نتیجه طی این حرکات کوچک اطلاعات جدیدی دریافت نمی شود و رنگ نقطه در صفحه محو به نظر می رسد . اگر لبه ها مشخص بود چشم سریعا تغییرات رنگ را تشخیص می داد و نقطه به وضوح دیده می شد .

تعداد بازدید ها: 7779