نقش والدین در آموزش تنیس


نقش والدین در آموزش تنیس


تنیس ورزشی است که والدین نیز نقش بسیار مهمی در آن دارند . شما به عنوان یک مربی می بایست با والدین نیز همکاری نمایید چرا که آنها نیز قسمتی از تیم می باشند . هنگامی که شما عهده دار مربیگری یک تنیس باز جوان هستید ، باید آگاه باشید که به طرقی هم مربیگری والدین آنها را به عهده بگیرید . بنابراین والدین می بایست دارای یک فلسفه مشترک با بازیکن و مربی باشند .
بودن در نقش والدین یک تنیس باز خوب کار چندان ساده ای نمی باشد ، زیرا همه چیز برای آنها جدید خواهد بود در اینجا مربی به عنوان یک متخصص که دارای تجربه می باشد می بایست به آنها راهنمایی های لازم را پیشنهاد و ارائه نماید . بهترین عقیده برای بر خورد با والدین همکاری و تعاون بدون دخالت می باشد یعنی به آنها نقشی محول شود که از برآیند و به همین خاطر احساس نمایند که در موفقیت تیم شرکت دارند .

چرا مشکلات با والدین رخ می دهد

  • بیشتر آنها در رابطه با ورزش تنیس فاقد آگاهی و سواد هستند .
  • بعضی از آنها دارای دیدگاه ناموافق درباره تنیس هستند .
  • بسیاری از والدین احساس میکنند از آنها بیش از حد کار کشیده می شود و از سوی مربی و بازیکن کمتر مورد احترام و قدردانی قرار می گیرند .
  • بعضی از والدین به طور ناخود آگاه قصد دارند جای مربی را بگیرند .
  • تعداد کمی از والدین نیز ،‌ والدین غرض ورزی می باشند .
  • بعضی اوقات نیز پیدایش مشکلات به خاطر ارتباط نامناسب و حتی عدم ارتباط می باشد .
  • به نظر آنها مسائل بازیکن مربوط به مربی است و او باید آنها راحل نماید .

سازمان دهی یک قرار ملاقات باوالدین

در صورت امکان یک وعده ملاقاتی را برای معرفی خود به والدین و تبادل عقایدتان در باره تنیس و مربیگری سازمان دهید . برای این منظور پیشاپیش از آنها دعوت مناسب یا رسمی به عمل آورید .
برای ملاقات با والدین ضروری است که جوی دوستانه ، رضایت مندانه و آرام ایجاد نمایید . مربی باید یک برنامه از پیش تعیین شده برای موارد خاص رافراهم کرده باشد .
عناوین عبارتند از اینکه : خود و کادر اداری و همکاران را معرفی نماید ، فلسفه مربیگری و سرفصل های کلی برنامه آموزشی با اهداف فصل ، روش های انتخاب تیم ، معیار گزینش فرد شایسته ، روش های تمرینی ،‌ روش های مسابقه ، مسائل مربوط به مدرسه ، راهبردهای فدراسیون و باشگاه ، روش های انظباطی و ..... را ارائه نماید .
مربی بایستی اهداف کلی تنیس را تعیین نماید . مثلا شرکت در ورزش به خاطر رشد اجتماعی یا رشد فردی ، ایجاد مهارت های قابل انتقال به زندگی ، عشق به ورزش ،‌ عزت نفس و غیره . او باید درباره ایجاد مزایای شخصی ورزش تنیس ( نظم ،‌ اعتماد و انگیزش ) ، فیزیکی ( خوش اندام شدن ) و اجتماعی (‌ تعاون و همکاری ) و همینطور قربانی شدن های فردی ( استرس ،‌ سوختن ، باختن ) ، بدنی (آسیب ها) و اجتماعی ( رقابت طلبی ) صحبت نماید .
لازم است که زمان خاصی برای بررسی آنچه والدین می توانند برای حمایت شرکت بازیکن در ورزش انجام دهند تعیین گردد و همچنین زمان خاصی برای بررسی عقاید رابطه بین والدین - بازیکن - مربی اختصاص یابد . به علاوه برای سئوالات زمان کافی در نظر بگیرید و زمان ملاقات بعدی و دوره هایی که می توانید آنها را ملاقات نماید تعیین کنید . به آنها اجازه دهید احساس کنند که مهم می باشند و اینکه شما درون داده های آنها را با ارزش تلقی می کنید . به هر حال به خاطر داشته باشید که یک متخصص حرفه ای می باشید .برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد «توصیه هایی برای والدین ، مربیان ، بازیکنان» و مسائل مربوط به آنها به سایت زیر مراجعه نمایید


منبع:

تصویر


تعداد بازدید ها: 9915