ناحیه اروپ سیبری


ناحیه اروپ سیبری و شمال آمریکای شمالی

ناحیه اروپ سیبری و شمال آمریکای شمالی از شمال با مناطق قطبی و از جنوب با نواحی ایران- تورانی، مدیترانه ای، ارال خزر، سیناژایونی کالیفرنی، همجوار است.
این ناحیه درتمام فصول بوسیله باران و برف مشروب می گردد. نوسان حرارت آن زیاد و زمستانش معمولاً سخت و شدید می باشد. منتهی در مجاورت اقیانوسها و دریاها دارای زمستانی مطبوع تر و معتدل تر است. ناحیه اروپ سیبری از چند ناحیه فرعی تشکیل یافته و یکی از این نواحی فرعی که در جنوب شرقی آن واقع است هیرکائین ( Hyrcanin ) یا خزری می باشد.تعداد بازدید ها: 7183