مسابقه


مسابقه

چگونه می توان در مسابقه پیروز شد؟
چطور می توان در مسابقات خانگی یا بیرون از خانه بازی را به کنترل خود در آورد و قدرت خود را نشان داد؟ چگونه می توان نقاط قوت و ضعف حریف را فهمید؟ چگونه می توان رفتار داور را سنجید؟
در روز مسابقه تمام این سوالات برای میلیون ها فوتبالیست مطرح می شود، زیرا که پاسخ آن ها مستقیما در حضور خوب آن ها موثر می باشد.
یک مسابقه به وسیله ی قرعه کشی بین دو کاپیتان تیم شروع می شود (برنده انتخاب می کند که تیم او در زمان اول در کدام نیمه ی زمین بازی می کند). هنگام تصمیم گیری، شرایط جوی باید مورد توجه قرار گیرد. طبق معمول، همیشه طرف نا مناسب را در نیمه ی اول انتخاب کنید(طوری که در نیمه دوم در جهت موافق باد بازی کنید). اما این موضوع مطلق نیست زیرا بعضی تیم ها در کار تیمی دیر به راه می افتند، بنابراین ابتدا طرف مناسب تر را انتخاب می کنند.
کلیه ی بازیکنان در زمین باید سکوت را رعایت کنند. بازیکنی که مرتبا غرغر کرده و به اشتباهات اعتراض می کند به تیم خود صدمه می زند، زیرا آهنگ بازی را بهم ریخته و نیز با داوری مخالفت می کند.
در طول 90 دقیقه بازی حتی الامکان مودب باشید، زیرا برای شما نتیجه ی بهتری دارد.
هنگام مسابقه کاپیتان مسئول ارتباط با داور است و هنگامی که لازم بداند برای بیان مشاهدات خود به نزد او می رود. در فرصت بین دو نیمه ی بازی ، تیم مجددا به مربی خود دسترسی پیدا کرده و او به مدت یک ربع نقاط ضعف تیم را توضیح می دهد، او همچنین می پرسد که آیا کسی از بازیکنان خسته است.
شما باید تذکرات مربی خود را را به خاطر سپرده و در صورتی که نیاز تیمی اقتضا می کند به تعویض خود پاسخ مثبت داده و بدین ترتیب روحیه جمعی خود را نشان دهید . در زمین بازی همانند پشت تریبون سخنرانی خونسرد باشید . اگر کف زدن ها برای شما جالب هستند نباید حواس شما را پرت کنند . به هو کردن و انتقادات دیگران توجه نکنید هدف آن ها تعضیف روحیه شما است .
هنگامی که مسابقه خاتمه می یابد ، تیم به رختکن برمی گردد و زمانی که کاپیتان تیم ورقه بازی را در حضور داور و کاپیتان تیم دیگر امضا می کند شما باید به آخرین سخنان مربی خود گوش کنید.
بعضی توصیه ها متاسفانه در زمین رعایت نمی شوند . بیشتر بازیکنان بی مورد به داور اعتراض می کنند ، در حالی که می دانند که او تصمیم خود را عوض نمی کند .
بعد از این که دوش گرفتید سعی کنید از بازی خود انتقاد کنید . بحث و تبادل نظر میان بازیکنان در مورد مسابقه انجام شده نیز مفید است ، زیرا پیوند میان شما را محکم و روحیه همبستگی را بالا می برد .
جریان یک مسابقه فوتبال همیشه عادی نیست ، بلکه بیشتر از شرایط بازی تاثیر می گیرد . پیروزی یک تیم حتی تا سی ثانیه قبل از سوت پایان هم معلوم نیست . شما شب قبل از مسابقه باید در مورد بازی خود فکر کنید و به بررسی نکات مثبت و منفی آخرین بازی خود بپردازید. در زمین به توصیه های مربی خود عمل کنید .

نکته بسیار مهم :

فراموش نکنید که برای گرم کردن ، خودتان را بپوشانید ، همچنین از استودهائی استفاده کنید که مطابق با شرایط زمین باشند.تعداد بازدید ها: 60236