لاف زن مردابی
img/daneshnameh_up/a/a8/Mahi_lafzan.jpg

این ماهی به دلیل رنگ آمیزی چشم گیر و باله بلند پشتی به سرعت شناسایی می شود از پوزه جلو آمده اش برای بیرون دادن تکه های غذا از لابه لای شاخه های صخره های مرجانی استفاده می کندماهی لاف زن در شب به شکل کاملا" متفاوتی در می آید نوار روشن بلند میانی بدن او کاملا"سیاه می شود و او را تقریبا" نامرئی می کند.

منبع:

  • DK multi media


تعداد بازدید ها: 10792