فیلم رادیوگرافی


نگاه کلی

امروزه بطور کلی دو گروه از فیلمها وجود دارند که در بخشهای رادیوگرافی مورد استفاده قرار می‌گیرد:


  1. فیلمهایی که بطور مستقیم با اشعه ایکس تحت تابش قرار می‌گیرند و یا فیلمهایی که بوسیله ترکیبی از اشعه ایکس و نور مرئی تحت تابش قرار می‌گیرند. با این گروه از فیلمها ، فیلمهای اشعه ایکس می‌گویند.

  2. فیلمهایی که فقط با نور تحت تابش قرار می‌گیرند. مثل فیلمهایی که در عکاسی استفاده می‌شود.

قسمتهای مختلف فیلم

پایه فیلم

قبلا از شیشه می‌ساختند اما سنگین و شکننده بودند. بعدا از نیترات سلولز استفاده کردند که قابل انعطاف ، شفاف و سبک بود، اما قابلیت اشتعال داشت و خودبه‌خود آتش می‌گرفتند. در سال 1924 از تری استات سلولز استفاده کردند اما تنها ایرادش آن بود که به اندازه کافی نمی‌توان نازک ساخت (پایه فیلمهای رادیوگرافی باید 0.18mm ضخامت داشته باشند و پایه فیلمهای عکاسی نیز 0.08mm ضخامت دارد). ولی امروزه از base پلی استری استفاده می‌شود.

یک پایه خوب باید چه خصوصیاتی را داشته باشد؟
قابلیت اشتعال کمتری داشته باشد. شفاف و عاری از هرگونه لکه و عیب و نقص باشد. از نظر شیمیایی غیر فعّال باشد. نفوذناپذیر باشد و ... .

زیرلایه

لایه زیرلایه یا لایه چسبانند به دو دلیل زیر بین امولسیون و پایه فیلم بکار گرفته می‌شود:


  1. اطمینان کافی از چسبیدن امولسیون به صورت صاف به پایه.
  2. جلوگیری از جدا شدن امولسیون از پایه حین ظهور و ثبوت.

این ماده در واقع ترکیبی از ژلاتین محلول و حلال پایه فیلم می‌باشد.

لایه امولسیون

امولسیون فتوگرافی لایه‌ای حساس به نور می‌باشد که از یک سوسپانسیون حاوی کریستالهای هالید نقره در ابعاد میکروسکوپی و ژلاتین تشکیل شده است. فیلمها یا دو طرفه‌اند (دوبل امولسیون) یا یک طرفه (تک امولسیون).

لایه محافظ

لایه نازک از جنس ژلاتین خالص می‌باشد که بر روی امولسیون کشیده می‌شود و 2 وظیفه دارد:


  1. جلوگیری از ایجاد الکتریسیته ساکن در حین استفاده از فیلم (در مواری که الکتریسیته ساکن بر روی فیلم ایجاد می‌شود پس از ظهور فیلم نقاطی تیره رنگ روی تصویر دیده می‌شود.

  2. ایجاد سطحی صاف و صیقلی بر روی فیلم به منظور جلوگیری از تجمع گرد و غبار به این فیلمها ، فیلمهای بدون دندانه نیز گفته می‌شود.

لایه ضد پیچش فیلم

از این لایه در فیلمهای یک طرفه استفاده می‌شود، زیرا لایه امولسیون فیلم در طول ظهور و ثبوت متورم می‌شود. در این هنگام فیلم تمایل به پیچیدن پیدا می‌کند. اما در فیلمهای دو طرفه به علت اینکه امولسیون دو طرف فیلم به یک اندازه متورم می‌شوند فیلم تقابلی به پیچیدن ندارد. از این لایه در فیلم حلقه‌ای استفاده نمی‌شود.

انواع فیلمهای داخل دهانی

  • پری اپیکال : برای عکسبرداری از یک یا تعدادی از دندانها می‌باشد.

  • اکلوزال : برای تصویربرداری از فک فوقانی و تحتانی در سطح مقطع دهان می‌باشند.

  • بایت وینگ Bite wing : برای بررسی تاج دندانها استفاده می‌شود.

امولسیون فیلمهای دندانی ضخیمتر از فیلمها دو طرفه می‌باشد.

مباحث مرتبط با عنوانتعداد بازدید ها: 32542