فرو رفتن سپاه سفیانی در قرآن


« افامن الذین مکروا السیئات ان یخسف الله بهم الارض او یأتیهم العذاب من حیث لا یشعرون او یاخذهم تقلبهم فماهم بمعجزین » _نحل، آیه 45_( آیا توطئه گران از این که خدا آنان را در زمین فرو بّرد یا از جایی که حدس نمی زنند عذاب برایشان فرود آید، یا در حال رفت و آمد گریبانشان را بگیرد و از دستشان کاری بر نیاید، ایمن شدند؟»
امام باقر علیه السلام فرمود این آیه به ماجرای فرو رفتن سپاه سفیانی در«بیدا» اشاره دارد.

« قل هو القاد علی ان یبعث علیکم عذاباً من فوقکم او من تحت ارجلکم او یلبسکم شیعاً و یذیق بعضکم بأس بعض انظر کیف نصرف الآیات لعلهم یفقهون » _انعام، آیه 65_( بگو او قادر است از بالای سر یا از زیر پایتان عذابی بر شما بفرستد یا شما را گرفتار تفرقه کند و عذاب بعضی از شما را به بعضی (دیگر) بچشاند. بنگر که چگونه آیات (خود) را (به شیوه‌های) گوناگون بیان می کنیم. باشد که آنان بفهمند.»
در احادیث پیشوایان معصوم علیهم السلام جمله «او من تحت ارجلکم»(یا از زیر پاهایتان) به فرو رفتن سپاه سفیانی در بیدا تفسیر گردیده است.

منابع:
بحار الانوار 52 / 181 - 182
بحار الانوار 51 / 56 حدیث 44 - 52 / 223 حدیث 87

مراجعه شود به:
نشانه های ظهور امام مهدی علیه السلام - فرو رفتن سپاه سفیانی


تعداد بازدید ها: 8598