زمین لرزه در شام


مغیره بن سعد از امام باقر علیه السلام روایت کرده که فرمود: « هنگامی که دو نیزه در شام با هم اختلاف کنند و از نزاع و درگیری با هم دست بر ندارند تا نشانه ای از نشانه های خدا ظاهر گردد !»
سؤال شد : « آن نشانه چیست؟»

امام ‹ع› فرمود: « زمین لرزه ای در شام که بیش از یکصد هزار تن هلاک می شوند. خداوند آن را برای مؤمنان رحمت و برای کافران عذاب قرار می دهد. هنگامی که این حادثه اتفاق افتاد، بنگرید به یاران اسب های سفید خالدار بی دم و گوش و پرچم های زرد که از طرف مغرب می آید تا در شام فرود آیند و این در وقت جزع اکبر و مرگ سرخ است پس از آن بنگرید به فرو رفتن از قریه های شام که « حرشا » نام دارد وقتی این حادثه رخ داد، فرزند زن جگر خوار از بیابان خروج می کند و بر منبر دمشق مستقر می شود در این هنگام منتظر خروج حضرت مهدی علیه السلام باشید!»

منابع:
بحارالانوار، ج52،‌ ص 253، حدیث 144 ---------- غیبه النعمانی، ص 216 حدیث 73

مراجعه شود به:
حوادث نزدیک ظهور


تعداد بازدید ها: 8275