رکن الدین مسعود بن صاعد بن مسعود


رکن‏الدین مسعود

مقتول پس از 625 ق / 1228م

رکن‏الدین مسعود بن صاعد بن مسعود، پس از پدر بر منصب قضاوت اصفهان نشست. در دوران او رویدادهای گوناگونی در این شهر اتفاق افتاد. شافعیان به ریاست آل خجند قدرت یافتند و درگیری‏های فراوانی میان آنان و آل صاعد رخ داد. در 619 ق / 1222 م که رکن‏الدین مسعود در اصفهان ریاست داشت؛ یکی از پسران سلطان محمد خوارزم‏شاه به نام رکن‏الدین سانجی با لشکریان خود به همراه صدرالدین خجندی و گروه وی بر محله جوباره؛ که قاضی رکن‏الدین و حنفیان در آنجا مسکن داشتند، حمله برد و بسیاری را به قتل آورد و خانه‏های آنها را ویران ساخت. رکن‏الدین به شیراز گریخت و اتابک سعد زنگی وی را پناه داد. این حمله، خشم اصفهانیان را برانگیخت و چون ستم رکن‏الدین غور سانجی و سپاهیان او از اندازه بیرون شد، مردم اصفهان بر آنان تاختند و گروهی را به قتل آوردند. غور سانجی پس از این واقعه ، اصفهان را ترک گفت و به ری رفت.

قاضی رکن‏الدین مسعود در اوایل این درگیری‏ها، جانب سلطان غیاث‏الدین ملقب به پیر شاه را نگه می‏داشت و به این دلیل با صدرالدین خجندی که هوادار خوارزم‏شاهیان بود، درگیری داشت. هرچند در این ایام، یک بار میان حنفیان و شافعیان اصفهان آشتی برقرار شد.

رکن‏الدین مسعود را شاعران مشهوری چون مجال‏الدین عبدالرزاق ، کمال الدین اسماعیل، و رفیع لبنانی ستوده‏اند. از پایان زندگانی رکن الدین مسعود، آگاهی زیادی در دست نیست. به گفته نسوی، وی در 23 رمضان 625 ق / 26 اوت 1228 م پس از هزیمت سلطان جلال الدین خوارزم‏شاه و بی تکلیف ماندن امر سلطنت ، اهالی اصفهان قصد دست درازی به زنان خوارزمی و چپاول اموال آنان را داشتند، اما قاضی رکن الدین مانع شد و تا روز عید فطر مهلت خواست تا خبری از جلال الدین خوارزم‏شاه به دست آورد، چنانچه تا آن روز خبری از او نرسید، اتابک یغان را بر تخت نشانند. اما در روز عید، جلال الدین فرا رسید و به نماز ایستاد سیرت جلال الدین ینبکرنی، صفحه 171 و 172 . پس از این تاریخ ، از حوادث زندگانی رکن الدین خبری در دست نیست. ظاهرا" وی از ترس هجوم مغولان از اصفهان گریخت و به یکی از قلاع فیروزکوه پناه برد. مغولان پس از 6 ماه بر آنجا دست یافتند و او را به قتل آوردند. عباس اقبال : تاریخ مغول، ص 113.


تعداد بازدید ها: 6951