روبیس


img/daneshnameh_up/e/ec/_ggttqq_Rubis.jpg
(روبیس - بلور(13 میلیمتر
روبیس (Rubis)
سیستم تبلور
ناصاف
شکستگی
نوع سختی
اشکال ظاهری
کمیاب ; از آبرفتهای سری لانکا استخراج می گردد در بیرمانی ، در بازالتهای تایلند ، افغانستان ، هندوستان ، تانزانیا ، استرالیا ، زامبیا ، آنگولا ، امریکا ، یوگسلاوی و روسیه
. در اسیدها نامحلول است - ذوب نمی شود
Al=52.91% O=47.9% با انکلوزیون های Ti - Fe - Cr -V - Ni - Mn
ترکیب شیمیایی
قرمز تا قرمز تیره
رنگ کانی
رنگ اثر خط
تفاوت با کانی های مشابه
تشابه کانی شناسی
منشا تشکیل
شکل بلورها
محل پیدایش
خواص فیزیکی و شیمیایی روبیس مانند کرندون است دارای لومینسانس قرمز و احتمالا صورتی
سایر مشخصات
.یعنی قرمز گرفته شده است rubeus از کلمه لاتین
سختی
حداقلحداکثرحداقلحداکثر
----


منبع


تعداد بازدید ها: 9154