رشته کارشناسی فرش
img/daneshnameh_up/d/d0/karshefar.jpg

مقدمه

img/daneshnameh_up/a/a6/qqqqqqw.jpg

وجود این رشته در دانشگاه به فرشی بر می‌گردد که این روزها قالب‌های صنعتی و اقتصادی وسیعی را به خود اختصاص داده و خیلی‌ها استقلال اقتصادی و کسب در آمدهای غیر متکی به نفت را در لابلای تار و پودهای آن جستجو می‌کنند. دهها سال است که اشتغال روستائیان و امرار معاششان به فرش وابسته بوده و هنوز هم وابسته است.قرار است کارشناسان فرش با ارزیابی و کنترل کیفیت تولید فرش جلوی سقوط رتبه جهانی فرش ایران را گرفته و فرش ایرانی را با نگاهی علمی به بازارهای جهانی معرفی نمایند. داشتن ذوق هنری و علاقه به پدیده‌های هنری از جمله فرش و داشتن اطلاعات عمومی هنری، خصوصا در زمینه شناخت رنگ، و همچنین داشتن پایه قوی در درس شیمی برای گرایش رنگرزی می‌تواند دانش‌آموزی را که این رشته را انتخاب می‌کند از لحاظ موفقیت مددکار باشد. ضریب درس خلاقیت تصویری 4 و درک عمومی هنر 2 می‌باشد.


سطوح رشته


ردیف نام دانشگاه کاردانی کارشناسی ارشد دکترا
1 آزاد- بیرجند *
2 آزاد- سبزوار * *
3 آزاد- طبس * * *
4 آزاد- نجف آباد *
5 زاهدان *
6 صنعتی اصفهان *
7 هنر اصفهان *
8 هنر تهران *
9 کاشان *


درسهای رشته


ردیف نام درس ردیفنام درس
1 آشنایی با اصول غبارگیری و شستشوی 2 آشنایی با طراحان و اساتید بزرگ
3 آشنایی با هنر در تاریخ 1 4 آشنایی با هنر در تاریخ 2
5 آشنایی با هنرهای سنتی ایران 1 6 آشنایی با هنرهای سنتی ایران 2
7 انقلاب اسلامی و ریشه‌های آن 8 بررسی روشها و ویژگیهای بافت قالی‌های
9 بررسی طرح ها و نقوش قالی ایران 10 بررسی نقوش و نمادها در گلیم
11 تاریخ اسلام 12 تاریخ فرش 1
13 تاریخ فرش 2 14 تربیت بدنی 2
15 تکنولوژی رنگ 16 جامعه سیاسی فرش
17 جغرافیای گلیم و سایر زیراندازها 18 حکمت هنر اسلامی
19 خوشنویسی 1 20 خوشنویسی 2
21 رفع عیوب قالی‌های نو 22 زبان خارجی
23 زیباشناسی 24 شناخت انواع مختلف نقوش قالی های ایرانی 1 و 2
25 شناخت بازارهای جهانی فرش دستباف 26 شناخت گلیم و سیار زیراندازهای
27 شناخت مواد ویژه مرمت قالی 28 شناخت و تحلیل فرش‌های موزه‌ای ایران
29 شناخت و نصب چهارچوب‌های مرمت 30 شیمی تجزیه و ازمایشگاه
31 شیمی عمومی 32 شیمی عمومی آزمایشگاه
33 شیمی و تکنولوژی مواد رنگرزی و آزمایشگاه 34 عکاسی
35 فارسی 36 فیزیک الیاف و آزمایشگاه
37 قوانین و روابط و بهداشت کار 38 مبانی هنرهای تجسمی 1
39 مبانی هنرهای تجسمی 2 40 مبانی کامپیوتر
41 متون اسلامی (آموزش زبان عربی) 42 مدیریت تولید فرش
43 مدیریت فرهنگی و هنری 44 معارف اسلامی 2
45 هندسه نقوش در هنرهای سنتی 46 هندسه نقوش در هنرهای سنتی
47 هنر در تمدن اسلامی 1 48 هنر در تمدن اسلامی 2
49 کارگاه بافت زیلو 50 کارگاه بافت سوماک
51 کارگاه بافت قالی 2 52 کارگاه بافت گبه و سایر قالی‌های ایلیاتی
53 کارگاه بافت گلیم 1 54 کارگاه بافت گلیم 2
55 کارگاه بافت گلیم‌های یک رو (به جز سوماک)56 کارگاه رنگ و نقطه 1
57 کارگاه رنگ و نقطه 2 58 کارگاه رنگرزی سنتی 1
59 کارگاه رنگرزی سنتی 2 60 کارگاه رنگرزی سنتی 3
61 کارگاه رنگرزی سنتی 4 62 کارگاه رنگرزی شیمیائی 1
63 کارگاه رنگرزی شیمیائی 2 64 کارگاه طراحی پایه 1
65 کارگاه طراحی پایه 2 66 کارگاه طراحی قالی 1
67 کارگاه طراحی قالی 2 68 کارگاه طراحی قالی 3
69 کارگاه طراحی گلیم و سایر زیراندازها 70 کارگاه مرمت و تکمیل انواع گلیم
71 کارگاه مرمت و نگهداری قالی 1 72 کارگاه مرمت و نگهداری قالی 3
73 کارگاه مرمت و نگهداری قالی 4 74 کارگاه مرمت و نگهداری گلیم
75 کارگاه نگارگری 1 76 کارگاه نگارگری 2
صنعت و بازارکار

  • اجرای مراحل مختلف تولید فرش، شامل مهارت در طراحی و رنگ آمیزی فرش، شناخت مواد اولیه مصرفی و آشنایی با نحوه فراهم آوردن آن (مراحل تهیه نخ و رنگرزی)، همراه با شناخت انواع بافت و رفع عیوب با بهره‌گیری از روشهای مناسب.
  • شناخت ابزار، وسائل، تجهیزات و توانائی بهینه سازی هرچه بیشتر آنها.
  • شناخت هرچه بیشتر مبانی نظری و عملی این هنر در جهت حفظ و تقویت فرهنگ بومی با توجه به اصالتهای نقش، رنگ، و بافت بر منطقه.
  • پژوهش مبانی عملی و نظری هنر فرش ملل مختلف بویژه ملل اسلامی.
  • ارزیابی و ارزشیابی و کارشناسی فرش.
  • بررسی، تحلیل و شناخت طرحها و نقوش اصیل و نسبت آنها با فرهنگ و تفکر.
  • کنترل کیفی فرش در هنگام بافت و رفع معایب فرش پس از خاتمه آن.
  • تدریس مبانی نظری و عملی فرش.
  • همکاری با واحد‌های دولتی و خصوصی نظیر سازمان صنایع دستی ایران ، سازمان میراث فرهنگی، شرکت ملی فرش ایران. وزارت جهاد کشاورزی، کارگاههای خصوصی و...
  • شناخت اقتصاد و بازار جهانی فرش همراه با توانائی تحلیل به منظور شناختن شرایط و بهینه سازی صادرات فرش.


تعداد بازدید ها: 37471