خبر حضرت رضا علیه السلام از شهادت خویش


حضرت امام رضا علیه السلام ولایتعهدی را قبول نمی‌کرد و مکرر می‌فرمود:«این عهد و بیعت ناتمام خواهد ماند.»
روزی مأمون به او گفت:«خوب است شما به عراق بروید و من جانشین شما در خراسان باشم.»
امام لبخندی زد و فرمود:«نه، به جان خودم قسم من در همین جا اقامتی کوتاه دارم و پیش از اینکه از اینجا بیرون نمی‌روم مگر اینکه مرگ مرا در می‌یابد.»
یا در عهدنامه‌ای که امام به خط خود نوشت، مرقوم داشت که علم جامعه و جفر دلالت دارد بر اینکه این امر به سرانجام نخواهد رسید.»
یا گاهی که مأمون می‌نشست و از امامت امیرالمؤمنین علی بن ابیطالب علیه السلام سخن می‌گفت، امام به اصحاب خاص خود می‌فرمود:«از این سخن‌ها گول نخورید. به خدا قسم خود مأمون می‌کشد ولی من باید صبر کنم تا هنگام فرمان الهی برسد.»

منابع:
بحار الانوار، ج 49، ص 145، ح 22. از غیبت شیخ، ص 52.
بحار الانوار، ج 49، ص 153.
بحار الانوار، ج 49، ص 189، ح 1. از عیون اخبار الرضا، ج 2، ص 184- 185.

مراجعه شود به:
پیامبر اکرم و پیشگویی شهادت حضرت رضا علیه السلام
امام علی و پیشگویی شهادت امام رضا علیهماالسلام
خبر امام صادق از شهادت امام رضا علیهماالسلام
اطلاع امام رضا علیه السلام از شهادت خود
خبر حضرت رضا علیه السلام از شهادت خود
خبر حضرت رضا از شهادت خود به حسن بن جهم
شهادت امام رضا علیه السلام از زبان اباصلت هروی
ثواب زیارت حضرت رضا علیه السلام


تعداد بازدید ها: 11106