جفت گیری
img/daneshnameh_up/1/1e/Joftgiri.jpgپرندگان نر برای جفت گیری باید ماده ها را جذب کنند و با آنها جفتگیری نمایند. آنها این کار را بوسیله انجام حرکات مخصوص روبروی پرندگان ماده انجام می دهند. این تشریفات غالبا" عبارتند از آواز خواندن، انجام حرکات خاص و یا نشان دادن پرهای روشن خود به او این مراسم می دهد که نر سالم و از نژاد درستی می باشد. در صورتی که ماده به خوبی تحت تأثیر حرکات او قرار گیرد، با نر جفت گیری می کند و تخم می گذارد.

منبع:

  • DK multi media


تعداد بازدید ها: 28414