تاریخ ایران

چکیده:

دیر زمانی است که در این سرزمین نیاکان من و تو ساکن اند . نسل اندر نسل کاشتند و درو کردند و ساختند و هنر آفریدند . بسیار زمان ها مورد چپاول اقوام دور و نزدیک قرار گرفتند ، مقاومت کردند ، شکست خوردند و از نو تلاش خویش را افزون نمودند . پدران ما فراوان اشتباه نمودند ، بسیار فریب خوردند ، در دام آرزوهای بی فرجام گرفتار آمدند ، اما نه از پا ایستادند و نه دست از حرکت کشیدند . . نسل بعد عبرت گرفت ، راهی نو و تجربه ای جدید را برپا نمود . هرکس و هر زمان دستاوردی تازه بر جای گذاشت و میراث تجربه بشری را غنا بخشید .
ایرانیان به چند چیز معروف هستند : هنر بسیار درخشان ، فرهنگ و بناهای باستانی ، سرزمین چهارفصل با منابع غنی ، ساختار و جامعه ای کاملا مذهبی با گرایش های خاص ، و هوش و خلاقیت مردمانش . این سرزمین همواره دستخوش هجوم و غارت های پیاپی قرار گرفته است ، اما هیچ گاه هیچ قوم مهاجمی تاب مقاومت نیاورده است و پس از چندی قوم غالب مجذوب فرهنگ کهن ایرانی گشت و حتی همچون ترکان غزنوی وسلجوقی ، سلطان محمود و ملکشاه ، فرهنگ ایرانی را ترویجی روزافزون داده است .

دوره های تاریخی ایران :
1. ایران پیش از تاریخ
2. ایران باستان
3. ایران اسلامی( صفویه ، افشاریه ، زندیه ، قاجاریه )
4. ایران معاصر


نگاهی به تمدن ایرانی
مرزهای جغرافیایی فلات ایران
مناطق جغرافیایی مرتبط با تمدن ایران
نژاد های گوناگون ایرانی
مذاهب ایرانی
زبان های ایرانی

ایرانیان تنها مردمانی از جهان اسلام هستند که پیش از همه مغلوب گشتند و بیش از همه در ترویج اسلام و ترویج دستاوردهای علمی و فرهنگی و تمدنی آن کوشیدند و هیچ گاه هم زبان کهن خویش را رها ننمودند .
هنوز فرهنگ ایرانی در منطقه جغرافیایی فلات ایران ، از ماورای آسیای میانه تا افغانستان و بخش هایی از پاکستان تا ارمنستان و گرجستان و بخش هایی از ترکیه و عراق ریشه دارد . من و تو وارث تمدنی کهن با ریشه هایی بسیار دور هستیم . این میراث تنها اختصاص به ما ندارد . هرکس که همسایه ماست ، هم چون جوان ارمنی یا پیرمرد ترک ، آن زن کهنسال گرجی یا کودک پرسشگر بلوچ ، ترکمن تازه مستقل شده یا افغانی گریخته از ستم طالبان ، همه و همه میراث خوار این سابقه طولانی هستیم . اما اینکه کدام میراث را بهره بگیریم به خودمان بستگی دارد . کشتارهای فاتحان یا خرد بوعلی سینا و شیخ بهایی ، نظامیه بغداد و شیخ اجل سعدی یا سرهای قطع شده و کشته های انباشته شده ، انتخاب با خود ماست .
امروزه فرهنگی تازه از اقصایی دور ، از آنسوی دریاها به ما هجوم آورده است . غرب و فرهنگ غربی همه چیز را دگرگون می خواهد . اما این بار هم این هجوم ناشی از ضعف خود ماست . مغول زمانی پیروز شد که سالیانی طولانی درگیر نزاع ها و خصومت های خانگی بودیم . بدانیم که تنها با رستاخیزی فرهنگی ، آن هم نه در حرف که در عمل ، توان حرکت خواهیم داشت . بیا برخیزیم . مهاجمان هنرها و ابزارهای قدرت تازه فراهم آورده اند . می توان آموخت . من و تو ، امید را از نیاکانمان بهره بگیریم ، همین میراث ما را کافی است .
بیا ره توشه برداریم
قدم در راه بگذاریم
ببینیم آسمان هر کجا آیا همین رنگ است ؟


عناوین اصلی :

1.شهرها
2.جنگ ها
3.وسعت سرزمین ها
4.ارتش ها
5.نظام های اداری

زمینه ها :
1.معماری
2.علوم
3.دین
4.فنون
5.هنر
6.شهرسازی
7.نژادها
8.مهاجرت ها


واقعا چرا ؟ کسی به من جواب بدهد !!

مطالعات تاریخی:

 

واقعا چرا ؟ کسی به من جواب بدهد !!

1.چرا زبان ایرانی ها عربی نشد ؟
2.چرا ایران این قدر کوچک شد و بسیاری مناطق را از دست داد ؟
3.آیا واقعا شاهان قاجار بی عرضه بودند ؟
4.چگونه ایران هخامنشی با آن همه قدرت ، از اسکندر شکست خورد ؟
5.چرا بسیاری شاهان کشتارهای وحشتناک می کردند ؟ آیا اقتضای زمانه بود ؟ یعنی ممکن است الان هم بشود ؟
6.ارمنی ها و گرجی ها چه ارتباطی با مردم و فرهنگ ایرانی دارند ؟
7.سعدی و حافظ و مولوی و خواجه نصیر طوسی تقریبا معاصر هم بودند و حدود قرن هفت و هشت هجری ، چطور شد این همه بزرگان در آن زمان خاص ظهور کردند و نه بعد یا قبل از آن ؟
8.چرا بسیاری از بزرگان علمی و فرهنگی از منطقه خراسان بزرگ و ماوراء النهر ظهور کردند ؟ کسانی همانند بوعلی سینا و ابو ریحان بیرونی و بسیاری دانشمندان دیگر .

مطالعات تاریخی :

1.روش های پژوهش در آداب و رسوم گذشتگان
2.فلسفه تاریخ


تعداد بازدید ها: 192862