بحث کاربر:رحمت الله محرابی


لطفا نظر خود را در این صفحه مرقوم بفرمایید.

:رحمت الله محرابی


نحوه گسترش و مشارکت جامعه دانش آموزی در این دانشنامه


لطفا در رابطه با سوالات ذیل توضیح دهید :

 1. نحوه مشارکت دانش آموزان در دانشنامه چگونه است؟
 2. گسترش مطالب درچه زمینه هایی خواهد بود؟
 3. باید در چه سطح علمی باشم تا بتوانم در این دانشنامه مشارکت کنم؟
مشارکت دانش آموزان

 • دانش آموزان می توانند از دانشنامه به عنوان یک مرجع علمی برای تحقیق استفاده کنند .

 • دانش آموزان می توانند در بحث های مربوط به هر صفحه شرکت کنند.

 • دانش آموزان می توانند با تولید کنندگان محتوا و افراد متخصص مستقیما ارتباط برقرار کنند. ( از طریق صفحه ی خانگی افراد)

 • دانش آموزان می توانند نیازهای خود را که در دانشنامه وجود ندارد اعلام کنند تا به آن اضافه شود.( از طریق صفحات با بیشترین درخواست)

 • دانش آموزان می توانند با مراجع معتبر و به روز جهان از طریق بخش "همچنین ببینید " آشنا شوند.

 • دانش آموزان می توانند روند به روز شدن و گسترش مباحث را در تاریخچه ی هر صفحه ببیند.گسترش مطالب درچه زمینه هایی خواهد بود؟


 • مطالب دانشنامه با رویکرد گسترش اطلاعات تهیه شده است و هدف صرفا آموزشی را دنبال نمی کند.

 • هر آنچه می تواند در یک دانشنامه یا دایره المعارف جا گیرد در دانشنامه مطرح می شود.

 • محدودیتی از لحاظ رشته و مباحث مطرح شده نیست.( دانشنامه باید به جایی برسد که نتیجه ی هیچ جستجویی منفی نباشد)

 • به روز بودن محتوای دانشنامه ضروری است ( این موضوع توسط گروههای تولید محتوا پیگیری می شود)

 • مطالب جانبی و مباحثی که صحت و سقم علمی آنها ثابت نشده است در صفحات بحث یا انجمن ها مطرح می شود.باید در چه سطح علمی باشم تا بتوانم در این دانشنامه مشارکت کنم؟

 • دانشنامه حاوی یکسری اطلاعات کلی در مورد موضوعات مختلف است که می تواند مورد استفاده دانش آموزان دبیرستانی و معلمین قرار گیرد.

 • چون دانشنامه جنبه دایره المعارف دارد، قرار دادن تعاریف عمومی و کلی اجتناب ناپذیر است ولی می توان از بالا بودن سطح مطالب در صفحات بحث یا انجمنها کاست.

 • می توان موضوعات را با رویکردهای گوناگون عرضه کرد مثل تهیه نمونه ها و مثالهای کاربردی، رجوع دادن کاربر به بازیهای علمی، آزمایشگاه های تحت وب و .....

 • از لغتنامه دهخدا به عنوان یک نمونه می توان ایده گرفت که ابتدا تعاریف کلی مطرح می شود و سپس مطلب با مثالهای گوناگون و کاربردی تشریح می شود.


تعداد بازدید ها: 6264