انگشتر در دست کردن


انگشتر به دست راست کردن، یکی از سنت‌هایی است که اسلام بر آن تاکید فراوان نموده و در تشویق آن تا حدّی پیش رفته که آن را یکی از نشانه‌های ایمان برشمرده و برای آن فضیلت و ثواب فراوانی تعیین کرده است.
بنا بر روایت مختلف، پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم و امیرالمؤمنین علیه السلام انگشتر را در دست راست خود می‌کردند.

امام کاظم علیه السلام فرموده است:«انگشتر در دست راست کردن از نشانه های شیعه است و چون امیرالمؤمنین، امام اصحاب یمین بود، انگشترش را در دست راستش می‌کرد.»

نقل است که اولین کسی که انگشتر در دست چپ کرد معاویه بود.

در اسلام، انگشتر طلا برای مردان مسلمان حرام است. بهترین نگین انگشتر، عقیق و فیروزه است و انگشترهای مسی و آهنی مکروه شمرده می‌شود. نیز درباره استحباب انگشتر نقره ای با نگین زمرد و زبرجد، روایات فراوانی رسیده است.

منابع:
وسائل الشیعه، ‌ج 3،‌ ص 396 به بعد


تعداد بازدید ها: 21139