آزمایش تصویر وارونه


مواد و وسایل لازم

  • یک شیشه خالی کوچک مربا
  • یک ورق کاغذ سفید بزرگ
  • حروف لاتین چسبدار (لتراست) بزرگ (حدود 1.5سانتی متر می توانید به جای استفاده از این حروف با ماژیک بزرگ بنویسید ولی شکل و فواصل حروف باید دقیقا هم اندازه باشد.)

روش آزمایش

شیشه را از آب پر کنید.
درب شیشه را بسیار محکم ببندید. آب نباید از آن نشت کند.
کلمه CHICK را در بالای کاغذ بنویسید.اگر برای نوشتن از ماژیک استفاده می کنید حروف را بین دو خط راست که به فاصله 1.5 سانتی متر کشیده اید بنویسید تا صاف و یکدست شوند. در پایین صفحه با رعایت همین نکات کلمه TURKرا بنویسید.
شیشه پر از آب را به پهلو روی کلمهCHICK بگذارید.

img/daneshnameh_up/9/90/mz36.jpg


مشاهده می شود که وقتی شیشه را روی این کلمه می گذارید کمی بزرگتر می شود.
شیشه را بردارید و از حروف دور کنید تا وقتی که حروف را به طور واضح از پشت آن ببینید.
حال شیشه پر از آب را به پهلو روی کلمهTURK بگذارید.

img/daneshnameh_up/0/01/mz46.jpg


مشاهده می شود که حروف کلمه TURK بزرگ و وارونه می شوند در حالی که حروف کلمه CHICK تنها بزرگ می شدند . (اگر حروف کلمه TURK وارونه نشدند شیشه را به آرامی آنقدر بالا و پایین ببرید تا وارونه شدن آن را ببینید.)

نتایج آزمایش

شیشه پر از آب به دلیل انحنای بدنه اش مانند یک عدسی همگرا (محدب یا ذره بین) عمل می کند و حروف از پشت آن بزرگتر و وارونه دیده می شود.
در نتیجه هر دو کلمه بزرگ و وارونه می شوند . حروف کلمه CHICKنسبت به خط افقی که از وسط آنها می گذرد قرینه اند ازاین رو با اینکه کلمه نیز وارونه می شود به نظر می آید که همانطور مستقیم است.
حال اگر بالای هر کلمه یک نقطه قرار دهید و آزمایش را تکرار کنید مشاهده می شود که در مورد هر دو کلمه نقطه به قسمت زیر حروف می آید و به این ترتیب آشکار می شود که کلمه CHICK هم وارونه دیده می شود.تعداد بازدید ها: 63984