‎آنتیموان


img/daneshnameh_up/d/d3/antimony.jpg
آنتیموان(Antimoiny)
Sb
سیستم تبلور
خوب - مطابق با سطح /0001/
رخ
(کدر(اپاک
نوع سختی
بلور - آگرگات خوشه ای گاهی تابان
اشکال ظاهری
کمیاب ; آلمان غربی ، فرانسه ، چک اسلواکی ، سوئد ، پرتغال ، استرالیا ، برنه وغیره
Sb=100%
سفید قلعی
رنگ کانی
خاکستری رسوبی
رنگ اثر خط
تفاوت با کانی های مشابه
تشابه کانی شناسی
منشا تشکیل
رمبوئدر - ورقه ای ضخیم
شکل بلورها
محل پیدایش
.شکست آن به صورت ناصاف است
سایر مشخصات
.یک اسم تاریخی است
سختی
حداقلحداکثرحداقلحداکثر
ــــــــ


منبع
تعداد بازدید ها: 18127