یزید بن احمد شروانشاه


یزید بن احمد شروانشاه

«418 384 ﻫ / 1027 994 م»

پس از محمد بن احمد، برادرش یزید بن احمد فرمانروای شروان شد. مقارن امارت یزید بن احمد، جنگ بین شروان و دربند (حدود 384 ﻫ / 994 م) که تحریکات و رقابت‏های مسطوعه نیز یک عامل تشدید آن بود همچنان باقی ماند و یزید بن احمد مکرر به دعوت غازیان به دربند لشکر کشید. این اختلافات تا سال 416 ﻫ / 1025م( همچنان دوام داشت. در این هنگام، یزید بن احمد با شورش پسر خود، انوشروان مواجه شد که در غیبت او بر شهر یزیدیه دست یافت. هر چند با بازگشت یزید به تختگاه خویش شورش پایان یافت و انوشروان با حبس و مرگ این خودسری را پرداخت، اما یزید هم بعد از این حادثه مدت زیادی عمر نکرد و به سال 418 ﻫ / 1027م درگذشت. با مرگ وی پسر دیگرش منوچهر بن یزید شروانشاه ، فرمانروای شروان گفت.
تعداد بازدید ها: 4798