گزنوتیم


img/daneshnameh_up/f/f0/Xenotime.jpg
(گزنوتیم - بلور ایدیومورف (3 میلیمتر
گزنوتیم (Xenotime)
(Y(PO4
سیستم تبلور
کامل
شیشه ای - چرب
نامنظم
شکستگی
نیمه شفاف
ترد
نوع سختی
بلوری - آگرگات دانه ای - شعاعی
اشکال ظاهری
کمیاب ; آلمان شرقی ، سوئیس ، نروژ ، سوئد ، آبرفتهای برزیل ، امریکا ، استرالیا ، ماداگاسکار و غیره
. در حرارت شعله نیز تنها به صورت جزئی در اسیدها حل می شود
به رنگ آبی در می آید H2SO4 در حال محلول در
Y2O3=61.4% P2O5=38.6% و ادخال های نادر Zr , U, Th
ترکیب شیمیایی
قهوه ای زرد - متمایل به سبز - خاکستری - قهوه ای
رنگ کانی
سفید - قهوه ای زرد
رنگ اثر خط
تفاوت با کانی های مشابه
تشابه کانی شناسی
ماگمایی - پگماتیتی - آبرفتی
منشا تشکیل
شکل بلورها
محل پیدایش
سایر مشخصات
.یعنی ستایش و سپاس گرفته شده است time یعنی خارجی و Xenos از واژه های یونانی
سختی
حداقلحداکثرحداقلحداکثر
454.55.1


منبع


تعداد بازدید ها: 7379