گرافهای دوری
این مطلب از بخش آموزش وب‌سایت المپیاد کامپیوتر رشد،انتخاب شده که با فرمت pdf نیز در وب‌سایت المپیاد رشدموجود می‌باشد. برای مشاهده این موضوعات در وب‌سایت المپیاد، به آدرس فهرست مطالب کامپیوتر مراجعه کنید. همچنین می‌توانید با کلیک اینجا‌ ، با ویژگی‌های بخش آموزش این وب‌سایت آشنا شوید.


گرافهایی دوری

یک گراف دوری یک گراف راسی 2 منتظم همبند می باشد. به عبارت ساده تر گراف دور همان یک دور راسی بدون هیچ یال اضافه می باشد. مانند:
img/daneshnameh_up/0/06/mco0066a.jpg

گرافهای دوری خواص ساده ای چون برابری تعداد یالها و راسها، تک کلاس هم ارزی بودن برای یک مشخص و اویلری بودن دارد.
اما آنچه باعث شد ما این مطلب را دراین جا قرار دهیم آن است که گرافهای دوری در حقیقت بخشی از اشتراک گراف های اویلری و گراف های هامیلتونی است که در مطلب بعدی تعریف خواهند گشت.
در حقیقت گرافهای مداری در مرز جدایی مطلب قبلی ( اویلری و مطلب بعدی ( هامیلتونی ) قرار گرفته اند و برای درک مفهوم هامیلتونی که وجود دوری به طول می باشد مفید هستند. و اما برویم سراغ اصل مطلب یعنی گرافهای هامیلتونی در مبحث بعدی :

پیوند های خارجی

http://Olympiad.roshd.ir/computer/content/pdf/0097.pdf

همچنین ببینیدتعداد بازدید ها: 8935