کیوی قهوه ای
img/daneshnameh_up/c/c8/Parande_kivi.jpg

این کیوی شب زی یکی از خجالتی ترین پرندگان فاقد قدرت پرواز می باشد و به ندرت در محیط وحشی دیده می شود پرندگان کیوی دارای دید ضعیفی هستند اما قدرت بویایی آنها خیلی قوی است این پرندگان برای بو کردن غذا از دماغشان استفاده می کنند و بوسیله پنجه های قوی آن را از داخل خاک بیرون می آورند کیوی در سوراخهای زیر زمینی لانه می کند.

منبع:

  • DK multi media


تعداد بازدید ها: 10081