کلریت


کلریت - تجمع فلس های ظریف آبی تیره
کلریت (Chlorite)
سیستم تبلور
/بسیار خوب - /001
شیشه ای - صدفی
شکستگی
شفاف - نیمه شفاف
نوع سختی
بلور- تجمع توده ای - فلسی - دانه ای
اشکال ظاهری
فراوان ; مانند کانیهای تشکیل دهنده سنگها
ناپایدار
ترکیب شیمیایی
سبز- سبز تیره - قرمز - بنفش - سفید
رنگ کانی
سفید تا سبز روشن
رنگ اثر خط
تفاوت با کانی های مشابه
تشابه کانی شناسی
ماگمائی - دگرگونی - هیدروترمال - رسوبی
منشا تشکیل
ورقه ای
شکل بلورها
Zillertal اتریش
محل پیدایش
.قابل انعطاف ولی غیر قابل ارتجاع
سایر مشخصات
.به معنی سبز گرفته شده است Khloros از کلمه یونانی
سختی
حداقلحداکثرحداقلحداکثر
22.52.54.8


منبعتعداد بازدید ها: 43789