کفاف زندگی


انسان اگر در مصارف خود، نیاز حقیقی خویش را تشخیص دهد و به اندازه کفاف بسنده کند، فرصت آن را می‌یابد که به امور معنوی و تربیت نفس بپردازد. پیامبر اسلام می‌فرماید:
«الاافضل الناس عبد اخذ فی‌الدنیا الکفاف …»
آگاه باشید، بهترین مردم بنده‌ای است که در دنیا به اندازة کفاف اکتفا کند.» روح متعالی امام خمینی از قیود مادی پیراسته و فراتر از دنیا و ارزشهای دنیایی اوج گرفته بود. از دید امام نیازهای مادی وسیله‌ای بیش نبوده لذا به قدر نیاز بهره می‌برد و از افزون طلبی و تکاثر نفرت داشت و بدینسان به عالی‌ترین جایگاه زهد دست یافت. حجت‌الاسلام رحیمیان می‌گوید: «حضرت امام در طول مدتی که در نجف اشرف اقامت داشتند. در خانه‌ای محقر و فرسوده، در یکی از کوچه‌های شارع الرسول همچون صدها طلبه معمولی اجاره نشین بودند، و در جماران هم ساختمان قدیمی که حدود 70 متر زیربنا داشت اجاره کرده بودند.»
یکی از همراهان امام می‌گوید: «یک روز در نوفل لوشاتو کمتر از 2 کیلو پرتقال خریدم، امام که پرتقالها را دیدند فرمودند: این همه پرتقال برای چیست؟ عرض کردم به خاطر این که ارزان بود برای چند روز پرتقال خریدم امام فرمودند، دو گناه کردی، یک گناه برای اینکه ما نیاز به این همه پرتقال نداشتیم و یکی دیگر اینکه شاید در نوفل لوشاتو کسانی باشند که تا حالا به علت گران بودن پرتقال نتوانسته‌اند آن را تهیه کنند …»تعداد بازدید ها: 5901