کشتار و مرگ در جهان قبل از ظهور


پیش از ظهور حضرت مهدی کشتار و مرگ تمام جهان را فرا می‌گیرد. در این باره احادیث زیادی از پیشوایان معصوم روایت شده است:
امام رضا علیه السلام فرمود:« پیش از ظهور، کشتاری بی‌وقفه اتفاق خواهد افتاد.»
امام صادق علیه السلام فرمود: « مرگ و میر و کشتار آن چنان مردم را فرا می گیرد که آنان به حرم پناه می‌برند. در این هنگام منادی ندا می‌دهد: جنگ و کشتار در چه راهی؟ امام شما فلانی است.»
عمار یاسر نیز در توصیف ایام قبل از ظهور فرمود: « جنگ در زمین زیاد می‌شود.»

منابع :
بحار الانوار 52 / 182 حدیث 6 --------- قرب الاسناد
بحار الانوار 52 / 182 حدیث 6
بحار الانوار 52 / 296 حدیث 53
بحار الانوار 52 / 202 حدیث 28

مراجعه شود به:
نجات شیعیان از مرگ همگانی


تعداد بازدید ها: 9859