کرکس ترکی
img/daneshnameh_up/4/49/Birds_karkas.jpg

این لاشخور که به اسم سنقربو قلمونی هم شناخته شده است، از لاشخورهای معروف آمریکای شمالی به حساب میآید. کرکس ترکی تقریبا" همه چیز می خورد.آنها گاهی بر روی جاده ها اوج می گیرند و به دنبال حیواناتی که توسط ماشینها زیر گرفته شده اند،می گردند. کرکس ترکی معمولا"به تنهایی به دنبال غذا می گردد،اما در انتهای روز (غروبها)آنها در گروههای بزرگ گرد هم بیتوته می کنندو شب را روی نوک درختان یا لبه سنگها، استراحت می کنند.

منبع:

  • DK multi media


تعداد بازدید ها: 11829