کرمازو


گیاه کرمازوشناسنامه


Fagaceae :تیره
Quercus atropatana schwarz:نام لاتین
-------------:نام انگلیسی
کرمازو - پالیط:نام فارسی
-------------:نام عربی


شرح گیاه


کرمازو درختی است متوسط با تاج تقریباً مخروطی گاهی نیز بصورت درختچه دیده می شود. دارای انشعابات جوان صاف و عدسک های کوچک و قطور است.
جوانه هایش دارای انتهایی کند و به 8 میلی متر طول می رسد و دارای فلسهای گرد و مژده دار است. برگهایش واژ تخم مرغی نیزه ای، کمی پهن با نوکی تیز و قاعده ای باریک، تقریباً قلبی شکل نامتقارن با حاشیه سینوسی با 9-6 لوب تخم مرغی یا کشیده و گاهی لوبهای فرعی، 10-8 جفت رگبرگ جانبی راست و موازی که زاویه 60-40 درجه با رگبرگ اصلی بوجود می آورند و کمتر دارای رگبرگ بینابین می باشند.
در فاصله زاویه و رگبرگ اصلی و رگبرگهای فرعی در برگهای جوان موهای کپه ای دیده می شود. طول برگ 18-7 و عرض آن 5/11-5 سانتی متر وطول دمبرگ آن بین 30-7 میلی متر و طول پایک میوه آن 4-2 سانتی متر است.
روی دمبرگ شیاردار است و در برگهای تازه کرک دار می باشد که در مدت کوتاهی از بین می رود.


دامنه انتشار


این درخت در ارتفاعات متوسط تا فوقانی جنگلهای شمال از ارسباران و طوالش تا گرگان و کنترل انتشار دارد. در اسالم تا 800 متر ارتفاع پائین می آید و در تخت سلیمان کلاردشت تا 2400 متر ارتفاع از سطح دریا بالا می رورد.

نامهای محلی


شغلی: نام محلی آن کرمازو ( در کتول، کجور، کلاردشت، رامسر و جواهرده) پالیط (در ارسباران) است.تعداد بازدید ها: 7810