کردوس بن زهیر و شهادت در کربلا


«کردوس بن زهیر بن حارث تغلبی» و دو برادرش، قاسط بن زهیر و شهادت در کربلا و مقسط بن زهیر و شهادت در کربلا، از اصحاب امیر المؤمنین علی علیه السلام بودند، در جنگ‌های صفین، جمل و نهروان در رکاب امام شمشیر می زدند و دلاوری‌های آنان در جنگ‌ها به ویژه در جنگ صفین زبانزد همه بود.
آنها پس از شهادت امام علی در زمره اصحاب امام حسن علیه السلام در آمدند و سپس در کوفه باقی ماندند تا هنگامی که امام حسین علیه السلام به سرزمین کربلا وارد شد. آنها با شنیدن این خبر، شبانه خود را به او رساندند و در حمله اول سپاه کوفه به شهادت رسیدند.
نام کردوس و برادرش، قاسط، در زیارت ناحیه ذکر شده است.

منابع:

ابصار العین، ص 114.

مراجعه شود به

نام شهدای حمله اول در کربلا


تعداد بازدید ها: 6923