کرامات فاطمه علیهاسلام


فاطمه زهرا سلام الله علیها همانند رسول خدا و ائمه اطهار علیهم السلام آنقدر در درگاه الهی مقرب و محبوب بود که هر چه از خدا درخواست می‌فرمود، اجابت می‌شد.
در این زمینه از فاطمه علیهاسلام معجزاتی روایت شده که به برخی از آنها اشاره می‌شود:


مراجعه شود به:
نمونه ای از فضائل فاطمه علیها سلام


تعداد بازدید ها: 11704