کتوس


گیاه کتوسشناسنامه


استبرق Asclepiadaceae:تیره
Periploca graeca L. – P.laeta salisb:نام لاتین
Syrian silkplant – Scammony senna:نام انگلیسی
کتوس – کتوس لو - عسلما:نام فارسی
شجره الحریر :نام عربی


شرح گیاه


کتوس بومی اروپای جنوبی و خاوری است و در اغلب جنگلهای ساحلی شمال ایران از منجیل و رودبار گیلان تا مازندران ورامیان گرگان انتشار دارد و در جنگلهای غرب نیز داخل می شود.
کتوس درختچه ای است پیچنده و از درختان جنگلی بالا می رود و در اثر سرعت رشد تاج خود را به اشکوب فوقانی جنگل می رساند دارای اعضای چوبی و برگهای تخم مرغی کشیده، غشائی، صاف، با نوک کند یا تیز به ابعاد ( 8-4) (5-3) سانتی متر است.
پشت جام گلهای کتوس سبزرنگ و داخل آن ارغوانی رنگ است و قطر آن به 5/2 -2 سانتی متر می رسد. میوه آن کشیده و با نوک باریک به طول 12-9 سانتی متر و دو بدو موازی یکدیگرند.


کاربرد


ساقه های باریک و طویل کتوس در دهات شمال برای بستن چوبها بکار می رود و جای میخ را می گیرد. و در بعضی از نقاط شمال پوست ساقه را کنده با چوب سفید و باریک آن سبد بافی می کنند.

نام های محلی


نام های محلی آن عبارتند از: کتوس ( در گیلان)، کتوس لو ( در رودسر، رامسر، شهسوار) علما ( درنورکجور و مازندران) لولو ( سردشت)

دامنه انتشار


نواحی شمال ایران، گرگان، رامیان در 600 متری، بندرگر مازندران 64 کیلومتری مشرق چالوس، نوشهر، رامسر، کجور، بین کینچ و دشت نطیر در 800 متری، دره چالوس، بین علی آباد و زردین در ارتفاعات 700 متری گیلان: بین رشت و گلورز، 20 کیلومتری جنوب شرقی و هشتیر، لاهیجان، بین کلیشم و پل آمبو، هرزویل، بالای دو هرزویل در حاشیه رودخانه.
تعداد بازدید ها: 9466