کتابهای چشم پزشکی
نام کتاب
نویسنده

مترجم
چکیده کتاب
ناشر
چشم پزشکی ،‌ نورولوژی ،‌ رادیولوژیترجمه: دکتر محسن مقیمی حاجی
دکتر سیروس احمدی یزدی
دکتر مهدی روحانی
دکتر فرشید علیزاده.
این کتاب در سه بخش چشم ، اعصاب و رادیولوژی ارائه شده است. که بخش چشم خود دارای 17 فصل می‌باشد، که در این بخش به ساختمان چشم ، داروهای چشم پزشکی ، معاینه چشم پزشکی ، آناتومی نرمال ، اختلالات چشمی مربوط به بیماریهای سیستمیک ، ترومای چشم ، کاسه چشم و عیوب انکساری پرداخت شده است.ناشر: کتاب میر
سال انتشار: 1379
بیماری‌های چشمنویسنده: پاتریک د.ترور.دوبر
ترجمه: عیسی بابیوردی
این کتاب در 8 فصل ارائه شده است. مطالب اصلی این کتاب شامل موارد زیر است. تشریح کره چشم ، بافت شناسی لایه‌های کره چشم و تعیین قدرت بینایی ، پلکها ، نسوج اشکی ، بیماری‌های رایج مژه از جمله گل مژه داخلی ، التهاب پلکها ، بلفاریت ، چپی چشم ،‌ التهابات چشمی از جمله ورم ملتحمه حاد ، ورم ملتحمه آلرژیک ، قدرت بینایی و کاهش آن ، کاتاراکت (آب مروارید) ، گلوکوم ، از دست دادن ناگهانی دید علل و علایم آن ، انواع صدمات چشم ، عیوب انکساری مثل هیپرمتروپی ، میوپی و... پرداخته است.انتشارات: نوبل- تبریز
تاریخ چاپ : 1353
اصول چشم پزشکینویسنده: حمید ترابی
مهناز ترابی
در ابتدای کتاب از جنین شروع می‌کند و رشد و تکامل ساختمان چشم را در ماههای رشد جنین شرح می‌دهد. پس از بوجود آمدن ساختمان کامل چشم به تشریح اجزای مختلف چشم پرداخته و اجزای مختلف چشم مثلا کاسه چشم ، سوراخ بینایی ، قرنیه ، عنبیه ، مردمک و... را توصیف می‌کند. آناتومی دستگاههای اشکی را شرح داده و به ساختار مژه‌ها می‌پردازد. پس از آن به نورولوژی دستگاه بینایی ، آناتومی ، فیزیولوژی ، آناتومی عضلات خارجی کره چشم و سایر بحثهای مرتبط با آن می‌پردازد و سپس به انواع بیماری‌های چشم مثل کاتاراکت ، کوری رنگ ، مونوکرومات ، انکسار ، اگزوفتالمی پرداخته و روشهای درمان این بیماری‌ها را نیز ارائه کرده است.انتشارات: گوهرین
سال نشر: 1379
آناتومی چشمتالیف: دکتر رزمجواین کتاب در مورد آناتومی چشم به رشته نگارش درآمده است. نسوج نرم چشم ، پلکها ، سیستم اشکی ، اعصاب چشم ، قرنیه ، ملتحمه ، عدسی و آناتومی دیگر اجزای چشم ، عمده مباحث این کتاب هستند.انتشارات: دانشگاه اصفهان
اصول بالینی عیوب انکساری چشمنویسنده: رابینز
ترجمه: دکتر عباس باقری
دکتر محمدزاده
این کتاب در مورد گرایش نوری و فیزیک نور نگاشته شده است.گرایش نوری و عدسیها ، آنالیز تصویری ، بزرگ نمایی خطی، صفحات و نقاط اصلی ، انکسار غیر نقطه‌ای یا آستیگماتیک انعکاس ، اصول اپتیک بینایی ، تطابق ، عیوب انکساری ، تصحیح خطاهای انکساری ، تصحیح پیر چشمی ، ابزارهای چشم پزشکی و جنبه‌های فیزیکی نور ، عمده مباحث این کتاب هستند.ناشر: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی-درمانی کاشان
تاریخ نشر: 1377
مبانی چشم پزشکیتالیف: دکتر محمد علی جوادی
دکتر کامران احمدی
آناتومی چشم ، شرح حال و نحوه انجام معاینه در بیماریهای چشم ، داروهای رایج چشم پزشکی در ایران بیماری پلک ، بیماریهای دستگاه اشکی ، بیماریهای ملتحمه ، بیماریهای قرنیه ، بیماریهای صلبیه، التهابات داخلی چشم ، بیماریهای عدسی و زجاجیه ، میدان شبکیه ، میدان بینایی ، عیوب انکساری چشم ، لنزهای تماسی ، تومورهای داخلی چشمی ، دیابت چشم ، اورژانسهای چشم پزشک عمده مباحث مرتبط این کتاب هستند.انتشارات: تیمورزاده
تاریخ نشر: 1380
کلیات چشم پزشکینویسنده: دوگان
اسبوی
ترجمه: دکتر نادر قطبی
دکربابک عزیز افشاری
آناتومی و رویان شناسی چشم ، معاینه چشم پزشکی ، داروهای چشم پزشکی ، پلکها و دستگاه اشکی ملتحمه ، قرنیه ، عدسی و شبکیه ، لوچی ، کاسه چشم ، اختلالات چشمی مربوط به بیماریهای سیستمیک ، جنبه‌های ژنتیکی بیماریهای چشم ، علم اپتیک و انکسار نور ، پیشگیری در چشم پزشکی کاهش دید ، نابینایی و لیزر در چشم پزشکی ، عمده مباحث این کتاب هستند.انتشارات: تیمورزداه
تاریخ نشر: 1383
دانستنیهای مراقبت از چشمنویسنده: آر. کی . کاپور
ترجمه: ابراهیم شیرزاده
نعمت ا... شموسی
این کتاب با زبانی بسیار ساده نگاشته شده است. تشریح ساختمان کره چشم ، شناسایی و غربالگری بیماری در چشم ، اشک ، حالت صحیحی بدن و نور مناسب برای مطالعه ، عفونتهای چشمی شایع در کودکان و افراد بالغ ، تراخم ، التهاب درونی چشم ، عینک ، لنزهای تماسی ، نزدیک بینی ، سوانح و جراحات وارده بر چشم ، آب مروارید ، لوچی ، دیابت و سرطان و ارتباط آنها با چشم ، تغذیه ، چشم سالم ، قطره‌ها و پمادهای چشمی و مراقبتهای چشمی لازم عمده مباحث این کتاب هستند.انتشارات: انتظار
تاریخ نشر: 1379


تعداد بازدید ها: 47748