کاوشگرهای ساکیگاکه و سوسئی
img/daneshnameh_up/6/61/Kavoshgar_s.jpg
سوسئی ابر غبار
و گاز ستاره دنباله دار را مطالعه کرد.


اولین کاوشگرهای فضایی ژاپن به نام ساکیگاکه و سوسئی در سال 1986 با پیوستن به 3 کاوشگر دیگر در ماموریتی بین المللی به ملاقات ستاره دنباله‌دار هالی رفتند. آنها در سال 1985 پرتاب و در مدارهایی در اطراف خورشید مستقر شدند تا به هالی نزدیکتر شوند. ساکیگاکه میان خورشید و هالی حرکت نمود و بادهای خورشیدی را اندازه گیری کرد. سوسئی به هالی نزدیک شد و تاثیر بادهای خورشیدی بر گیسوی آن را مطالعه نمود.

در زبان ژاپنی ساگیکاکه به معنای پیشگام و سوسئ به معنای ستاره دنباله دار است. این 2 کاوشگر ستاره دنباله د ار هالی از همه کوچکتر بودند. هیچ کدام از آنها برای مصون ماندن از غبار گیسوی هالی سپر ضدغبار نداشتند و بنابراین نتوانستند همچون سه کاوشگر وگا 1و2 ، محصول آژانس فضایی اروپا به هسته هالی نزدیک شوند.

منبع:

  • DK multi media


تعداد بازدید ها: 7760