کاهش آلودگی


کاهش الودگی


زمانی مردم مقدار خیلی کمی انرژی در طی زندگی روزانه مصرف می کردند ، و بیشتر وسایل خانگی انها از جنس مواد قابل تجزیه تشکیل شده بود . این مواد از قبیل چوب بوده که وقتی آنها را دور می اندازند به طور طبیعی تجزیه می شود و از بین می رود.
به هر حال ، در جهان صنعتی ، مقدار زیادی انرژی برای تولید بسیاری از وسایل مورد نیاز زندگی روزمره بشر ، مصرف شده و این وسایل اغلب از جنس مواد غیر قابل تجزیه می باشند . ماشینها به طور اخص یک مورد از مشکلات هستند . ماشینها هم در زمان تولید و هم در زمان استفاده ایجاد آلودگی می کنند.


شیوه زندگی ما ، مقدار زیادی آلودگی ایجاد می کند . همه ما می توانیم با استفاده از مواد بازیافت شده ، کمک شایانی به کاهش آلودگی کنیم . این مهم ، بوسیله بازیافت مواد و وسایل خانگی و استفاده از وسایل حمل و نقل عمومی ، امکان پذیر است . ما می توانیم خانه ها را به بهترین شکل عایق بندی کنیم و زمانی که نیاز نیست ، سیستم گرمازا (بخاریها و شوفاژها) را خاموش کنیم .

img/daneshnameh_up/c/cc/alodegi1.jpg
ماشینهای خورشیدی

ماشینهایی که از الکتریسیته استفاده می کنند.
مواد آلوده کننده خطرناک از
اگزوزهایشان خارج نمی کنند و
اتمسفر را آلوده
نمی کنند.


از دیدگاه صنعتی ، می توان اقداماتی را برای کم کردن میزان استفادهاز مواد خام ، انجام داد . بازیافت قوطیها و بطریها ، هم صرفه جوئی در انرژی است . زباله کمتری وارد محیط زیست شده و الودگی کمتری ناشی از مصرف انرژی در محیط ایجاد می گردد . آلودگی صنعتی نیز می تواند بوسیله کم کردن بسته بندی ها و بازیافت بعضی از مواد شیمیایی استفاده شده طی مراحل تولید ، کاهش یابد.
بیشتر کشاورزان از مقدار زیادی کودهای شیمیایی استفاده می کنند و همچنین سموم ضد آفات را که معمولاَ بوسیله باران شسته شده و به رودخانه ها وارد می شوند ، مورد استفاده قرار می دهند . امروزه مشخص شده که انها می توانند بدون انکه به محصولات خود صدمه ای وارد کنند ، میزان استفاده از این مواد را کاهش دهند.

img/daneshnameh_up/9/99/alodegi2.jpg
کوه زباله

هر سال به طور متوسط هر آمریکایی
بیش از 5/16 تن زباله تولید می کند.
در آینده وسایلی مثل ماشین و کامپیوتر به شکلی طراحی خواهند شد که قابل بازیافت باشند . به جای انکه آنها را به دلیل غیر قابل جدا کردن قطعات و عدم استفاده مجدد به دور بیندازیم ، اجزاء و مواد تشکیل دهنده انها ، به گونه ای ساخته خواهد شد که مواد خام آنها قابل بازیافت و استفاده مجدد باشند.

در سالهای اخیر مهندسین به دنبال منابع انرژی تمیزتر تحقیقاتی انجام داده اند . این انرژیها عبارتند از باد و قدرت موج دریاها برای تولید انرژی. در قرن 21 ممکن است انرژی الکتریسیته نیروی محرکه ماشینها (اتومبیلها) را تامین کند . ممکن است این انرژی از یک منبع قابل شارژ و ذخیره شدن مثل باد و خورشید تامین گردد. در این صورت آلودگی ناشی از اتومبیلها به شدت کاهش خواهد یافت.


تعداد بازدید ها: 44768