کانسار نقره


img/daneshnameh_up/5/5d/Silver.jpg
(نقره - تجمع به صورت رشته و سیم نقره (عرض تصویر 26 میلیمتر
نقره (Silver)
(کوبیک (مکعبی
سیستم تبلور
عنصر
بدون رخ با شکستگی دندانه ای
شکستگی
(کدر(اپاک
نوع سختی
بلوری - دندریتی - رشته ای و سیمی - تراشه
توده ای - متراکم - پسودومرفوز- آکانتیت
اشکال ظاهری
تقریباْ کمیاب; آلمان شرقی و غربی به
صورت سیم نقره ای با 40 سانتی متر طول ، بلورهای درشت
در نروژ و چک و اسلواکی ، امریکا
کانادا (‌بلوک612کیلوگرمی) ، مکزیک و بولیوی
درشعله گازذوب میشود و
در اسیدنیتریک و اسیدکلریدریک حل میگردد - دراثرH2S سیاه میشود
با آب مقطر تمیز میگردد
Bi,Hg,Au,Cu,Sb,Pt,As همراه با Ag=100%
ترکیب شیمیایی
سفید نقره ای که با گذشت زمان
سیاه و مات می شود
رنگ کانی
سفید - براق
رنگ اثر خط
تفاوت با کانی های مشابه
تشابه کانی شناسی
هیدروترمال - ثانوی (زون سمانتاسیون)‌ - رسوبی
منشا تشکیل
/ شش سطحی - هشت سطحی
اغلب به صورت ماکله مطابق با سطح /111
شکل بلورها
در ساخت پول خرد - جواهر سازی - داروسازی
شیمی - عکاسی - صنایع الکتریکی و غیره
محل پیدایش
.چکش خوار،قابل کشش وقابل انعطاف
دارای قابلیت هدایت عالی الکتریسیته - درشعله گازذوب میشود
و در اسیدنیتریک و اسیدکلریدریک حل میگردد-دراثرH2S سیاه میشود -
باآب مقطرتمیزمیگردد-کانیهای مشابه آن آکانتیت ، دیسکرزیت و پلاتین است که ازنظررنگ،وزن مخصوص و وزن ازآن تفکیک شده است
سایر مشخصات
. گرفته شده است argentum از کلمه لاتین
سختی
حداقلحداکثرحداقلحداکثر
2.539.612


منبع
تعداد بازدید ها: 17731