کارشناس کالبد شناسی
معرفی

متصدیان این شغل تحت نظارت اساتید هیات علمی عهده دار ارائه خدمات آموزشی و پژوهشی به دانشجویان رشته های پزشکی و پیراپزشکی بوده یا در مراکز بعنوان کارشناس جنین شناسی انجام وظیفه می نمایند.


نمونه وظایف

 • تنظیم برنامه های عملی مربوط به سالن تشریح.
 • آماده سازی تشریح برای کلاسهای عملی.
 • تهیه مدلهای تشریحی و موزه علوم تشریحی.
 • فیکساسیون جسد تالارهای تشریحی.
 • نگهداری و نظارت بر تشریح جسد و جلوگیری از خواب شدن آن.
 • تهیه نمونه های انسانی از پزشکی قانونی.
 • پیگیری مستمر جهت تهیه جسد.
 • نمونه برداری، فیکس نمونه و تهیه لامهای آموزشی و پژوهشی برای آزمایشگاه بافت شناسی.
 • کشت جنین و سلول.
 • اشتغال بعنوان کارشناس جنین شناسی در مرکز.
 • سرپرستی آزمایشگاههای بافت شناسی و جنین شناسی.بازار کار

متقاضیان تصدی این شغل پس از فراغت از تحصیل می توانند در:
 • وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
 • دانشگاه های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی
 • مراکز بهداشتی و درمانی
 • بیمارستانها
 • دادگستری جمهوری اسلامی ایران
 • سازمان پزشکی قانونی کشور
اشتغال یابند.شرایط احراز

 • دارا بودن دانشنامه فوق لیسانس یا لیسانس در رشته علوم تشریحی.

تعداد بازدید ها: 13576