کارشناس جمع آوری اطلاعات


معرفی

متصدیان این شغل تحت نظارت مقام مافوق جمع آوری و تبدیل و استخراج اطلاعات مورد نیاز بانک اطلاعاتی و یا سرپرستی و هماهنگی فعالیتهای مذکور را عهده دار می باشند.

نمونه وظایف

 • شرکت در کلاسهای آموزشی مربوط.
 • سرپرستی و نظارت بر کار گروههای مختلف جمع آوری اطلاعات.
 • تقسیم کار بین گروههای مختلف جمع آوری اطلاعات.
 • بررسی نحوه جمع آوری اطلاعات با همکاری تحلیل گران سیستم بمنظور دستیابی به بهترین شیوه جمع آوری اطلاعات.
 • نظارت در امر آموزش صحیح کارکنان طبقات مادون.
 • همکاری با قسمتهای داده آماری و ارزیابی جهت رفع اشکالات احتمالی و بهبود کیفیت کار واحد جمع آوری اطلاعات.
 • همکاری با بانک اطلاعاتی در امر تهیه نشریات اطلاعاتی.
 • ارائه توضیحات لازم به مراجع ارشاد کننده و راهنمایی آنان در امر تکمیل پرسشنامه و فرمهای مربوط.
 • نظارت مستمر بر امر اخذ و ارسال به موقع اطلاعات.
مطالعه و بررسی در زمینه پیشرفت های علمی و فنی فرابری داده ها و ارائه نظرات مشورتی به مقام های مافوق.

بازار کار

متقاضیان تصدی این شغل پس از فراغت از تحصیل می توانند در:

 • کلیه وزارتخانه ها
 • موسسات
 • سازمانها
 • شرکتهای دولتی
اشتغال یابند

شرایط احراز

 • دارا بودن مدرک فوق لیسانس یا لیسانس، دکترا در یکی از رشته های تحصیلی کامپیوتر
(نرم افزار و سخت افزار)، انفورماتیک، مهندسی سیستم، کاربرد کامپیوتر و آنالیز سیستم، آمار و کامپیوتر، علوم کامپیوتر ، آمار، آمارشناسی، آمار و ریاضی، ریاضی و علوم کامپیوتر و طی دوره های آموزشی مربوط.
 • دارا بودن مدرک فوق دیپلم برنامه نویسی ، کاربرد، کامپیوتر و آمار و حصول تجارب لازم و طی دوره های آموزشی.

تعداد بازدید ها: 14148